curtin-university-perth-1

Đại học Curtin, Úc hiện đang cấp một suất học bổng cho trình độ sau đại học ngành Luật và Kinh doanh. Học bổng này có sẵn cho chương trình Visa nhân đạo vĩnh viễn, công dân New Zealand, Úc, những cư dân định cư lâu dài và sinh viên quốc tế.

Học bổng nhằm khuyến khích và hỗ trợ những sinh viên có tài năng về học thuật bắt đầu chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh ( toàn cầu) tại Đại học Curtin.

Đại học Curtin là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Úc có trụ sở tại Bentley Perth, miền tây nước Úc.

Các ứng viên ngoại quốc thường sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh/ ngôn ngữ khác để có thể học tại trường.

Bậc học: Học bổng có sẵn theo trình độ sau đại học.

Ngành học: Trình độ sau đại học ngành Luật và kinh doanh

Giá trị học bổng:

Học bổng này sẽ cung cấp hỗ trợ theo thời gian dự kiến của chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (toàn cầu) tối đa trong 2 năm (dựa trên toàn thời gian 100 tín chỉ  trên 1 kỳ).

Giảm 30% học phí của sinh viên học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (toàn cầu) trên mỗi kỳ. Các phí thành phần sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản của sinh viên trong 2 phần trả góp mỗi năm được thanh toán trước ngày điều tra có liên quan đến từng học kỳ đã đăng ký.

Số lượng học bổng: 1

Đối tượng:

 • Visa nhân đạo vĩnh viễn.
 • Công dân New Zealand.
 • Công dân Úc
 • Cư dân Úc định cư lâu dài
 • Sinh viên quốc tế.

Học bổng có giá trị tại Úc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

 • Nhận được đề nghị nhập học vào MBA (Global) năm 2019.
 • Hòan thành trình độ đại học với thành tích cao hoặc tượng đương.
 • Không nằm trong diện được nhận bất kỳ học bổng nào khác do Curtin tài trợ.
 • Không được nhận bất kỳ sự tài trợ nào khác.
 • Sinh viên có tín chỉ học tập được công nhận (CRL) không đủ điều kiện đăng ký.
 • Việc hoãn học bổng không được chấp nhận.

Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên ngoại quốc thường sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh/ ngôn ngữ khác để có thể học tại trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Luôn mở cho ứng viên.

Phương thức nộp hồ sơ:

Tất cả các đơn ứng tuyển chất lượng từ ứng viên đăng ký MBA ( toàn cầu) đại học Curtin sẽ được tự động đánh giá cho Học bổng toàn cầu MBA. Không yêu cầu ứng dụng học bổng riêng.

Đơn ứng tuyển sẽ được đánh giá bởi bảng đánh giá theo tiêu chí:

 • Trả lời các câu hỏi trong mẫu đơn đăng ký MBA ( toàn cầu).
 • Thành tích học tập.
 • Bằng chứng tài liệu đính kèm trong đơn đăng ký MBA ( toàn cầu).
 • Một cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi giám đốc chương trình MBA ( toàn cầu).

Hãy lưu ý:

 • Học bổng sẽ được trao nếu ứng viên xứng đáng.
 • Học bổng sẽ bắt đầu từ kỳ đầu tiên của năm học.
 • Học bổng không được chuyển sang ngành, khóa hoặc đại học khác.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: