Chương trình học bổng dành cho tân sinh viên quốc tế tại Trường Imperial College Business School ở Anh được trao cho các ứng viên MBA toàn thời gian có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng và tham vọng để thúc đẩy đổi mới trong tương lai.

Related image

Trường Kinh doanh Imperial College truyền cảm hứng về tư tường cho các lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Là một phần của Imperial College London, một nhà lãnh đạo toàn cầu về khoa học và công nghệ, thúc đẩy lợi thế kinh doanh thông qua sự kết hợp giữa kinh doanh và công nghệ và tư duy kinh doanh.

Related image

Bậc học:  Thạc sĩ.

Ngành học: Quản trị Kinh doanh.

Giá trị học bổng: 25,500 bảng Anh.

Số học bổng: 01.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể nhận tại Anh

Yêu cầu:

 • Ứng viên có một hồ sơ dự án sáng tạo trong tổ chức. Ví dụ như tham gia vào ý tưởng, thiết kế và đưa ra các sản phẩm hoặc dịch vụ mới; ủng hộ cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề; tham gia hoặc lãnh đạo của một sáng kiến nhằm làm cho tổ chức sáng tạo hơn.
 • Đánh giá về loại công việc tổ chức cần thiết để thu được sự hỗ trợ quản lý hàng đầu, xây dựng nguồn lực và tạo ra sự đổi mới.
 • Thể hiện tầm nhìn chiến lược về sự đổi mới mà nhà tuyển dụng tương lai (hoặc tổ chức hiện tại của bạn) nên phát triển và khởi động, và có nguyện vọng quản lí quá trình này.
 • Thể hiện mong muốn rõ ràng, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh với cộng đồng trường Kinh doanh và đóng góp cho các sáng kiến đổi mới tại trường.
 • Câu trả lời đối với các câu hỏi học bổng, như được nêu dưới đây
 • Khả năng học tập trong quá trình nhập học, thể hiện qua  hồ sơ bằng văn bản của bạn, cuộc phỏng vấn , và tài liệu tham khảo luận văn, đồ án chuyên ngành của bạn.
 •  Ứng viên phải có bằng đại học.
 • Yêu cầu về tiếng Anh: Tất cả các chương trình tại trường Imperial College Business School đều có yêu cầu về khả năng ngôn ngữ và do đó các kỹ năng Anh Ngữ lưu loát là yếu tố quan trọng để theo học chương trình Thạc sĩ và sự nghiệp trong tương lai của bạn. Yêu cầu đầu vào tiếng Anh được liệt kê ở Đây là những điểm tối thiểu cần cho nhập học; các ứng viên thường phải có điểm cao hơn yêu cầu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

16/03/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Để được xem xét học bổng này, bạn phải nộp đơn xin học MBA Toàn thời gian và nộp câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây vào trước ngày 16/03/2018:
 • "Thu hút sự nghiệp kinh doanh" có ý nghĩa gì đối với bạn, và làm thế nào bạn chứng minh được tài năng và tiềm năng phát triển trong sự nghiệp của mình cho đến nay?
 • Bạn sẽ sử dụng kiến thức từ khóa MBA  như thế nào để tiếp tục mục tiêu của bạn?
 • Câu trả lời của bạn có thể được gửi theo định dạng bạn chọn (như bản tự giới thiệu, bản trình bày hoặc video) hoặc là một phần  trong hồ sơ trực tuyến của bạn hoặc qua email vào trước 16/03/ 2018.
 • Các ứng cử viên được chọn qua vòng sơ tuyển có thể được mời phỏng vấn thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin về học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: