University of Edinburgh-logo

Đại học Edinburgh đang cung cấp học bổng Thạc sĩ LLC cho những  ứng viên xuất sắc bắt đầu nghiên cứu, học tập tại Edinburgh năm học  2018-2019.

University-Of-Edinburgh

Đại học Edinburgh, được thành lập vào năm 1582, là trường đại học lâu đời thứ sáu trong cộng đồng các quốc gia nói tiếng Anh và là một trong những trường đại học lâu đời của Scotland.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Văn học, Ngôn ngữ hoặc Văn hóa.

Giá trị học bổng:

  • Học phí tối đa một năm tính theo tỉ giá của Vương quốc Anh/Châu Âu cho chương trình học đã chọn (tối đa là £ 10,100). Ứng viên quốc tế sẽ phải tự chi trả cho chi phí phát sinh do chênh lệch tỉ giá.
  • Xin lưu ý rằng học bổng không bao gồm những khoản chi phí phát sinh thêm trong quá trình nghiên cứu và ứng viên phải chịu trách nhiệm vềnhững chi phí này.

Số lượng học bổng: 02.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng được nhận ở  Anh.

Yêu cầu:

  • Các ứng viên đã tham gia chương trình thạc sỹ chuyên ngành Văn học, Ngôn ngữ và Văn hoá tính đến trước 10/04/ 2018.
  • Ứng viên phải nộp hồ sơ trước 24/04/2018.
  • Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của ứng viên, ứng viên  cần phải chứng minh khả năng tiếng Anh của mình có thể đáp ứng được chương trình học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Thông tin về phương thức đăng kí sẽ được thông báo sớm.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: