Sharing is, indeed, sexy!

Học viện Geneva hiện cung cấp 02 học bổng toàn phần và 03 học bổng một phần cho ứng viên quốc tế. Học bổng được trao cho ngành Luật Nhân đạo Quốc tế và Nhân quyền (LLM) và Thạc sỹ Nghiên cứu Nâng cao về Công lý Chuyển tiếp, Nhân quyền và Pháp quyền (M TJ).

Geneva-Academy

Học viện Geneva cung cấp các chương trình giáo dục sau đại học, nghiên cứu pháp lý học thuật và nghiên cứu chính sách, tổ chức các khoá đào tạo và các cuộc họp dành cho chuyên gia và giới chức cấp cao.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học:

 • Luật Nhân đạo Quốc tế và Nhân quyền (LLM)
 • Thạc sỹ Nghiên cứu Nâng cao về Công lý Chuyển tiếp, Nhân quyền và Pháp quyền (MTJ).

Giá trị Học bổng:  Học phí và chi phí sinh hoạt ở Geneva trong 10 tháng.

Số lượng học bổng:

 • 02 học bổng toàn phần
 • 03 học bổng một phần

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Thụy Sĩ.

Yêu cầu:

 • Chương trình LLM: LLM dành cho những ứng viên có bằng tốt nghiệp luật; có đam mê yêu thích có tham gia trong IHL và HR ( thực tập, học hè, tham dự hội nghị, v.v ...); có nền tảng tốt về luật pháp quốc tế công cộng và tiếng Anh tốt . Biết Tiếng Pháp là một điểm cộng.
 • Chương trình MTJ: Dành cho những sinh viên có bằng luật sư hoặc bằng cấp tương đương liên quan đến công lý chuyển tiếp (như quan hệ quốc tế, khoa học chính trị, xã hội học, nhân học hoặc lịch sử); có đam mê yêu thích trong các vấn đề pháp lý liên quan đến công lý chuyển tiếp và thông thạo tiếng Anh. Kinh nghiệm thực tiễn và tiếng Pháp là một điểm cộng.
 • Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/01/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Thủ tục nộp đơn:
  Yêu cầu học bổng phải được nộp cùng với đơn của ứng viên. Khi nộp, bạn phải lựa chọn giữa hai loại hồ sơ: nộp hồ sơ có học bổng (một phần hay toàn bộ) hoặc hồ sơ không có học bổng. Nếu bạn nộp cho cả hai , hồ sơ của bạn sẽ được tự động xét theo loại không phải là học bổng.
 • Phương thức nộp hồ sơ:
  Ứng viên có thể nộp đơn trực tuyến. Một khi đã chọn chương trình muốn đăng ký, đơn đăng ký trực tuyến được chia thành bốn bước sau:

  • Chọn loại hồ sơ (1) không có học bổng, (2) có học bổng toàn phần; (3) với học bổng một phần.
  • Hoàn thành mẫu đăng ký.
  • Đính kèm tài liệu cần thiết.
  • Gửi đơn đăng ký.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.