ucl london uk

University College London (UCL) và GovInsider cung cấp học bổng Thạc sĩ cho ứng viên Châu Á, nhằm tạo cơ hội cho ứng viên  hình thành các mối quan hệ quốc tế và sự liên kết thay đổi nghề nghiệp.

UCL-london

University College London (UCL) là một trường đại học nghiên cứu công ở London, Anh và thuộc Đại học Liên bang London.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Quản trị công.

Giá trị Học bổng: Học bổng trợ cấp 10.000 bảng (18.000 đô la Singapore).

Đối tượng: Sinh viên Châu Á.

Học bổng có thể được nhận ở  Anh.

Yêu cầu:

  • Để đủ điều kiện để được xem xét học bổng, ứng viên phải nộp đơn và được đề nghị một trong các chương trình MPA 201a và 1919 của STEAPP.
  • Các ứng viên phải có kiến thức đầy đủ về ngôn ngữ giảng dạy tại trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

23/03/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Trong hồ sơ, mỗi ứng viên được yêu cầu nộp một bản giới thiệu một trang về:
    • Làm thế nào nền tảng học tập và nghề nghiệp của bạn sẽ giúp bạn đáp ứng được nhu cầu của chương trình đầy thử thách này
    • Học bổng STEaPP của GovInsider sẽ giúp bạn đạt được nguyện vọng nghề nghiệp của mình như thế nào.
  • Ứng viên tải đơn đăng kí tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: