logo-footer-lshtm_0

Trường London School of Hygiene & Tropical Medicine đang mở cơ hội học bổng cho sinh viên các nước đang phát triển có dự định học chương trình Thạc sĩ toàn thời gian (1 năm) về Dinh dưỡng cho sức khỏe toàn cầu tại London.

London School of Hygiene & Tropical Medicine là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm tại Keppel Street, Bloomsbury, Camden, London, chuyên về sức khỏe cộng đồng và y học nhiệt đới; đồng thời là một phần của Đại học London.

Image result for London School of Hygiene & Tropical Medicine

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học:  Dinh dưỡng cho sức khỏe toàn cầu

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ chi trả:

 • Học phí năm học 2018 - 2019.
 • Một khoản trợ cấp miễn thuế(trợ cấp sinh hoạt) trị giá 16,750 bảng Anh.
 • Một trợ cấp dự án thạc sĩ mùa hè trị giá 2,000 bảng Anh.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được trao tại Anh quốc.

Yêu cầu:

 • Yêu cầu quốc tịch: Ứng viên từ các quốc gia thu nhập thấp và trung bình có thể đăng ký.
 • Yêu cầu đầu vào: Để đủ tư cách đăng ký cho học bổng này, ứng viên cần:
  • Là công dân và sinh sống tại các nước thu nhập từ thấp tới trung bình (theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới)
  • Đạt yêu cầu tiếng Anh tối thiểu của trường (theo yêu cầu của Hệ thống tuyển sinh nhà trường) tại thời điểm trao học bổng
  • Đã nộp hồ sơ đăng ký (hoặc đề nghị nhập học) cho chương trình Thạc sĩ Dinh dưỡng cho sức khỏe toàn cầu năm 2018-2019 trước hạn cuối của học bổng
 • Yêu cầu tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không là ngôn ngữ mẹ đẻ, ứng viên được yêu cầu chứng minh có trình độ tiếng Anh đủ tiêu chuẩn để học tập tại trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/04/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần nộp hồ sơ đăng ký cho chương trình Thạc sĩ Dinh dưỡng cho sức khỏe toàn cầu năm 2018 - 2019 theo như hướng dẫn dưới mục “Phương thức đăng ký”, đảm bảo rằng mọi tài liệu nhập học (bao gồm cả thư giới thiệu) đã được nộp thông qua Cổng thông tin Tuyển sinh của trường trước hạn cuối của học bổng.

Những ứng viên đã nộp một hồ sơ đăng ký đầy đủ cho chương trình Thạc sĩ tại trụ sở London và/hoặc đã nhận được một thư nhập học không cần làm thêm bất kì thủ tục nào. Tất cả các ứng viên đủ tư cách đều sẽ được cân nhắc trao học bổng (‘đủ tư cách’  tức là ứng viên là công dân sinh sống tại các quốc gia thu nhập thấp đến trung bình, đã nộp hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh và/hoặc nhận được đề nghị nhập học trước hạn cuối của học bổng).

Linh đăng ký online

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: