20110816_Chalmers_02D_154-1_1

Đại học Công nghệ Chalmers (Chalmers University of Technology) mở đơn 50 học bổng IPOET cho năm học 2018, tài trợ bởi Hội đồng giáo dục đại học Thụy Điển (Swedish Council for Higher Education) để hỗ trợ chi phí cho sinh viên

Chalmers

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo tại trường

Số lượng: 50

Đối tượng: Sinh viên không có quốc tịch thuộc EU/EEA

Giá trị học bổng:

  • Học bổng giảm 75% học phí (Chương trình học có thời lượng 4 học kỳ hoặc 2 năm)
  • Những sinh viên xuất sắc năm đầu có thể nhận thêm học bổng 85% học phí trong năm 2 và năm 3
  • Người trao học bổng sẽ không nhận bất kỳ khoản nào từ học bổng

Học bổng có thể được nhận  tại Thuỵ Điển

Yêu cầu:

  • Không phải là công dân EU/EEA
  • Theo học chương trình thạc sĩ năm I
  • Công tác lựa chọn được dựa trên thành tích học tập, chủ yếu dựa trên kết quả học tập cũng như danh tiếng của trường đại học (vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu) và thứ tự ưu tiên của đơn xin học cho các chương trình của Chalmers Master.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/01/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Để nộp đơn, ứng viên phải nộp đơn vào chương trình thạc sĩ tại Chalmer theo trang web universityadmissions.se. Mỗi ứng viên sẽ được một mã số gồm 8 chữ số và dùng mã số này để nộp đơn học bổng.

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết xem tại đây