warwick2_alamy_2329992k

Đại học Warwick, Anh Quốc hân hạnh mang đến chương trình học bổng Thạc sĩ Cơ khí và Công nghệ dành cho sinh viên quốc tế, khai giảng vào ngày 02/10/2017. Học bổng sẽ dành cho ứng viên đã nhận được thư mời nhập học vào chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Trường Công nghệ Cơ khí thuộc Đại học Warwick.

Đơn vị cấp học bổng: Trường Công nghệ Cơ khí, Đại học Warwick, Anh Quốc.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Số lượng: 9 suất.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo tại trường

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong 1 năm học.

Giá trị học bổng: Sẽ có 2 suất học bổng trị giá £10,000; 3 suất học bổng trị giá £7,500 và 4 suất trị giá £5,000 được trao cho các ứng viên xuất sắc nhất.

Yêu cầu:

Ứng viên phải nộp hồ sơ xin nhập học một chương trình Thạc sĩ tại Trường Công nghệ Cơ khí thuộc Đại học Warwick, và nhận được thư mời nhập học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

28/04/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ sau: http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/eng/study/pg/funding/pgt/msc/

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng chính thức

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: