Rootes_Social_Building_at_University_of_Warwick

Đại học Warwick, Anh Quốc hân hạnh mang đến 50 suất học bổng Thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2017-2018. Ứng viên được nhận học bổng sẽ bắt đầu nhập học vào học kì khai giảng vào tháng 10/2017.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Warwick, Anh Quốc.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo

Số lượng: 50 suất.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong suốt thời gian học.

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ tài trợ từ 25 đến 50% học phí cho sinh viên.

Yêu cầu:

 • Ứng viên cần nhận được thư mời nhập học tại WMG trong một khóa học Thạc sĩ toán thời gian, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, trước khi apply học bổng.
 • Ứng viên cần có thành tích học tập xuất sắc. Ban học bổng WMG sẽ xem xét cả thành tích học tập (thường là tương đương với bằng Cử nhân Hạng nhất của Anh) và bài luận của ứng viên.
 • Với những ứng viên nhận được thư mời nhập học có điều kiện (chưa có điểm tổng kết, và ứng viên phải dự đoán xem mình sẽ được bao nhiêu), học bổng cũng sẽ có điều kiện, và dựa vào việc ứng viên có đạt được số điểm trung bình tổng kết mà mình đã dự đoán trước đó hay không.
 • Học bổng WMG chỉ dành cho những sinh viên tự túc. Ứng viên đang nhận hỗ trợ một phần từ các chương trình cho vay học bổng hoặc từ một tổ chức bên ngoài có thể sẽ được xem xét. Ứng viên đã nhận được học bổng nên thông báo với ban học bổng của trường nếu họ đang nhận được một học bổng khác hoặc sắp nhận được những nguồn hỗ trợ khác.
 • Học bổng trừ thẳng vào học phí và sẽ không được trao trong hình thức tiền mặt hay chi phí nhà ở hay chi phí duy trì (maintenance).
 • Để tối đa hóa cơ hội được chọn, trường khuyến khích cảc ứng viên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt.

Điều kiện nhập học:

 • Điều kiện đầu vào: Bằng Cử nhân danh dự hạng hai bậc hai (2:2) hoặc tương đương
 • Điều kiện tiếng Anh: IELTS 6.5 (hoặc 6.0 + pre-sessional)

Hạn chót nộp hồ sơ:

20/05/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ online. Các tài liệu cần cung cấp:

 • Đơn đăng ký hoàn chỉnh + phí đăng ký
 • Bài luận cá nhân
 • Bản scan học bạ và bảng điểm hiện tại (nếu còn đang học) hoặc bản copy gốc học bạ/bằng cấp (nếu đã học xong)
 • Kết quả bài thi tiếng Anh (nếu có)
 • Một lá thư giới thiệu. Nếu ứng viên đã tốt nghiệp trong vòng 2 năm trở lại đây, thư nên là thư học thuật (academic reference). Nếu tốt nghiệp hơn 2 năm trước, trường cũng sẽ chấp nhận thư công việc (professional reference). Thư giới thiệu cần được gửi trực tiếp từ ngưới viết.

Đơn đăng ký online

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng chính thức

Nhân tin học bổng qua Email: