bttmewux3etruyn4f0jt

Đại học Bristol đang cấp học bổng toàn cầu Tài chính và Kế toán cho các ứng viên.

Trường có 8 học bổng toàn cầu, mỗi học bổng trị giá £5,000 dành cho các ứng viên đủ điều kiện nghiên cứu chương trình sau đại học ngành Tài chính và Kế toán

Bristol là một trong những đại học nổi tiếng và thành công nhất tại Anh, theo đánh giá của QS World University Ranking, trường đạt top 5% các trường đại học trên thế giới năm 2019

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Chương trình Thạc sĩ
 • Ngành học: Tài chính & Kế toán
 • Giá trị học bổng: 8 học bổng, mỗi học bổng trị giá £5,000. Giải thưởng này chỉ có thể được sử dụng cho việc tài trợ học phí
 • Số lượng: 8 học bổng
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại Anh

Yêu cầu:

Điều kiện đầu vào:

 • Ứng viên phải là người ngoại quốc nhận học bổng nhằm mục tiêu chi phí
 • Ứng viên nộp đơn ứng tuyển chương trình Thạc sĩ tài chính và Kế toán bắt đầu từ tháng 9 năm 2019
 • Ứng viên bắt đầu chương trình sau đại học của họ vào tháng 9 năm 2019

Các chương trình đủ điều kiện:

 • Thạc sĩ Tài chính, Kế toán
 • Thạc sĩ Kế toán, Tài chính và Quản lý
 • Thạc sĩ Ngân hàng, Quy định và Ổn định tài chính
 • Thạc sĩ Kinh tế, Kế toán và Tài chính
 • Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư

Hạn chót nộp hồ sơ:

Vòng 1: 31/3/2019 – Vòng 2: 30/6/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể nộp đơn đăng ký học bổng toàn cầu Kế toán và Tài chính bằng cách sử dụng mẫu đơn đăng ký học bổng trực tuyến

 • Họ sẽ sử dụng quá trình đăng ký giống nhau như các chương trình học bổng sau đại học Think Big
 • Nếu ứng viên đăng ký học bổng toàn cầu Tài chính và Kế toán, ứng viên sẽ tự động được xem xét cho chương trìn học bổng sau đại học Think Big. Ứng viên cần phải nộp 2 đơn đăng ký riêng biệt.

Lưu ý: Ứng viên sẽ tự động được xem xét ở vòng 1 và vòng 2, do đó ứng viên không cần phải nộp đơn ứng tuyển lại nếu ứng viên không nộp ở vòng 1

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây 

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: