lsteiermark_akfarticle

Styria-Artist-in-Residence-Scholarships đang mở đơn cho ứng viên năm 2019. Những học bổng này sẽ dành cho các nghệ sĩ quốc tế thuộc mọi thể loại cũng như cho các nhà lý thuyết nghệ thuật (art theorists).

styria

The Provincial Government of Styria được đại diện bởi bộ phận 15, bộ năng lượng và kiến trúc trong nước, điều phối viên bảo vệ khí hậu.

Ứng cử viên nên có một lệnh rất tốt về ngôn ngữ tiếng Anh. Do đó, ứng dụng phải được viết bằng tiếng Anh.

Ngành học: Các ngành về nghệ thuật.

Bậc học:

Giá trị học bổng: Sinh hoạt phí 850 EUR/ tháng.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Áo.

Yêu cầu:

Yêu cầu dầu vào:

  • Học bổng chỉ dành cho ứng viên quốc tế.
  • Ứng viện là các nghệ sỹ, nhà phê bình nghệ thuật đang mong muốn làm việc với các nghệ sỹ và môi trường làm việc ở Graz, Styria, Áo.
  • Độ tuổi tối đa của ứng viện là 40 tuổi

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh tốt. Do đó, hồ sơ đăng kí phải viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 10/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Đơn đăng kí dưới dạng in (Tối đa 20 trang).
  • Một CV.
  • Giấy xác nhận thời gian cư chú (Tối thiểu 2 tháng).
  • Một bản mô tả về dự định trong công việc nghệ sỹ hoặc phê bình nghệ thuật.
  • Những giấy tờ về những công việc đã làm, không cần bản gốc.
  • Hồ sơ phải được chuyển đến bằng đường bưu điện
  • Những minh họa về công việc nghệ thuật (phim, video, trình diễn) phải chuyển bằng các thiết bị điện tử theo những định dạng sau : Định dạng video mov, mp4 trên đĩa DVD hoặc trên USB; Định dạng âm thanh mp3, mpeg trên đĩa CD/DVD hoặc USB.

Ứng viên tải đơn đăng kí tại Đây

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: