Học bổng SIM Global Education dành cho sinh viên nội địa lẫn quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình cử nhân tại trường.

SIM-GE-Logo transparent

Bậc học: Cử nhân

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường

Giá trị học bổng:

  • Học phí khoá học
  • Phí kiểm tra, phí tài liệu, các chi phí bắt buộc khác.

Yêu cầu:

  • Chứng chỉ Singapore-Cambridge GCE ‘A’ Level loại xuất sắc
  • Chứng chỉ Polytechnic Diploma tại địa phương.
  • Chứng chỉ IB Diplomr hoặc chứng chỉ xác nhận trình độ phổ thông tương đương.
  • Thành tính đáng kể về đóng góp cộng đồng và các hoạt động đồng tổ chức liên quan.
  • Kỹ năng mềm tốt: lãnh đạo, kết nối con người, và giao tiếp.

Tất cả ứng viên phải ứng tuyển riêng cho chương trình họ muốn theo học tại SIM và được chấp nhận nhập học trước khi được xét nhận học bổng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Học bổng mở vào hai thời điểm mỗi năm:

  • Tháng 3
  • Tháng 9

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên được chọn cho vòng sâu hơn sẽ trải qua buổi phỏng vấn tiếng Anh tổ chức bởi Hội đồng Học bổng SIM GE. Chỉ các ứng viên được chọn cho vòng sau sẽ được liên hệ.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng tại Đây.

Thắc mắc về Quy trình ứng tuyển? 42 →

 

Nhân tin học bổng qua Email: