Trong niên khoá 2017/2018, học bổng sau Tiến sĩ được trao cho các sinh viên vượt trội chuyên ngành Luật. Học bổng được mở cho nghiên cứu sinh quốc té nhằm mở rộng khả năng cạnh tranh quốc tế trong nghiên cứu và giáo dục thông qua việc liên kết các nghiên cứu sinh nước ngoài với công việc học thuật của họ.

Mục tiêu kép của Viện. Một mặt, đóng góp cho sự phát triển cuả Luật học trong nước và tham gia tổ chức các hoạt động học thuật trong nước. Mặt khác, Viện nghiên cứu đang hợp tác với các hội thảo học thuật và các trung tâm nghiên cứu nội địa (phần lớn được tổ chức thêm tại các trường Đại học), cũng như cung cấp nền tảng cho các cuộc thảo luận kịp thời về các vấn đề đang được cân nhắc trong Pháp luật.

btk

Bậc học: Sau Tiến sĩ.

Ngành học: Mọi lĩnh vực thuộc ngành Luật, ưu tiên cho ngành comparative law, public international law và European law.

Trong phạm vi học bổng, HAS CSS ILS và Luật Pázmány sẽ:

 • Cung cấp cho nghiên cứu sinh quốc tế một “vị trí trung gian” trong 10 tháng tại cả hai cơ sở cấp học bổng;
 • Cung cấp cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy và nghiên cứu;
 • Chi trả lương 458,300 HUF/ mỗi tháng (xấp xỉ 300,000 HUF sau thuế);
 • Cung cấp chỗ ở;
 • Tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu nổi tiếng tiếp tục phát triển hoạt động học tập và trải nghiệm tại các viện của trường; và
 • Chắc chắn rằng nghiên cứu sinh quốc tế tham gia đầy đủ hoạt đông học thuật của Viện cũng như là các sự kiện và chương trình học thuật.

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá 458,300 HUF mỗi tháng trước thuế (bao gồm chỗ ở).

Số lượng học bổng: Không giới hạn cụ thể

Học bổng có thể được nhận tại Budapest, Hungary

Quốc tịch: Các nghiên cứu sinh quốc tế đều có thể ứng tuyển cho học bổng.

Yêu cầu:

 • Nghiên cứu sinh bậc Sau Tiến sĩ với trình độ Anh ngữ thoả mãn yêu cầu được khuyến khích ứng tuyển cho chương trình học bổng tại HAS CSS ILS và Pázmány Law. Kiến thức về tiếng Hungary là không bắt buộc.

Ứng viên được mong đợi sẽ:

 • Phát triển và cung cấp được ít nhất 4 bài giảng trình độ sau đại học/ tuần, mỗi bài tối thiểu 45 phút trong khoảng thời gian tại Pázmány Law;
 • Tích cực tham gia vào các chương trình và sự kiện học thuật quan trọng nhất của HAS CSS ILS và PPCE FLPS; và
 • Hỗ trợ củng cố quan hệ quốc tế của HAS CSS ILS và Pázmány Law

Yêu cầu nhập học:

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước đó.
 • Yêu cầu Anh ngữ: Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ với trình độ Anh ngữ chuyên nghiệp đều được ứng tuyển.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đơn ứng tuyển phải được gửi tới địa chỉ email tiếp nhận đơn ứng tuyển trước 12.00 giờ ngày 30/04/2017 (Giờ Trung Âu).

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn ứng tuyển đã được công nhận gửi điện tử qua địa chỉ e-mail kszki-at-jak.ppke.hu.

Đơn ứng tuyển bao gồm: (1) sơ yếu lý lịch chi tiết; (2) danh sách ấn phẩm; (3) bản điện tử của 3 ấn phẩm mà ứng viên cảm thấy thể hiện tốt nhất về công việc của mình; (4) bản trình bày của nghiên cứu đang thực hiện; và (5) một lá thư bày tỏ nguyện vọng.

Thư bày tỏ nguyện vọng nên bao gồm: (a) một kế hoạch nghiên cứu; (b) một đề cương phù hợp của ít nhất 2 khóa học sau đại học được cung cấp; và (c) mô tả về cách ứng viên sẽ liên kết với Viện cấp học bổng.

Đơn ứng tuyển phải được nộp bằng tiếng Anh.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: