eth-zurich

Học bổng nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ ETH Zurich hỗ trợ các nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ để học ở Thụy Sĩ. Mục đích của chương trình là nhằm nuôi dưỡng các nhà nghiên cứu trẻ, nhiều tiềm năng, có biểu hiện xuất sắc về các lĩnh vực cạnh tranh quốc tế trong giai đoạn sớm của sự nghiệp.

Đại học ETH Zurich là một trường khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ.

ETH Zürich, Zentrum, Hauptgebäude HG, Haupteingang, Rämistrasse

Bậc học: Sau Tiến sĩ.

Ngành học: Các ngành học được đào tạo tại trường.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Lương hàng tháng, cụ thể trong bảng sau:

[table id=86 /]
Số lượng:
Giới hạnNgười được trao học bổng sẽ được thưởng đến kCHF 12 cho chi phí nghiên cứu hàng năm, bao gồm chi phí đi lại, du lịch và đóng góp chi phí nghiên cứu.

Học bổng có thể được nhận tại Thụy Sĩ.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đạt những yêu cầu sau:

  • Ứng viên phải bảo vệ luận án Tiến sĩ trong 2 năm kể từ hạn nộp đơn từ một trường đại học nước ngoài.
  • Tại thời điểm nộp đơn nhập học, nghiên cứu sinh phải không làm những công việc chính (việc làm, nghiên cứu,...) tại hai trường đại học của Thụy Sĩ hơn 6 tháng trước thời điểm nộp đơn.
  • Ứng viên cần phải có ít nhất một ấn phẩm khoa học trong một tạp chí chuyên môn hoặc đã được trao giải cho luận án tiến sĩ của mình.
  • Các nghiên cứu sinh ETH dự kiến sẽ bắt đầu chương trình của họ trong vòng 6 tháng sau khi nộp đơn. Nếu không thể thực hiện trong thời gian này, ứng viên cần phải có sự chấp thuận từ Văn phòng Nghiên cứu cho sự nhập học trễ này.

Yêu cầu ngoại ngữ: Ứng viên quốc tế thường được yêu cầu đạt yêu cầu tiếng Anh/ngoại  ngữ để có thể học tại trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp Đơn ứng tuyển trực tuyến tại đây. Các ứng viên cần có 1 tài khoản người dùng trên website ETH và password. Nếu ứng viên chưa đi làm, việc nộp đơn trực tuyến phải được thực hiện bởi 1 nhân viên của giáo sư đại học. Tham khảo thêm thông tin trong phần hướng dẫn chi tiết (PDF, 363KB) và trên trang dành cho nghiên cứu sinh của ETH.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.