Học bổng Sau đại học Endeavour cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế học lấy bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ, thông qua khóa học hoặc nghiên cứu đề tài thuộc mọi ngành học tại Úc trong vòng 4 năm.

university of sidney

Bậc học: Thạc sĩ/ Tiến sĩ.

Ngành học: Mọi ngành học.

Số lượng học bổng: Chưa biết.

Giá trị học bổng:

 • Lên tới 145,500$ (Thạc sĩ) và 272,500$ (Tiến sĩ)
 • Học bổng bao gồm:
  • Trợ cấp đi lại (3,000 $AUD)
  • Trợ cấp cơ sở vật chất (4,000$ AUD)
  • Trợ cấp hàng tháng (3,000$AUD; cho tới hết thời gian chương trình tối đa trên cơ sở tỷ lệ).
  • Bảo hiểm sức khỏe và đi lại
 • Ứng viên nhận được học bổng sẽ được chi trả phí học tập cho đến hết thời gian học tập/ nghiên cứu tối đa trên cơ sở tỉ lệ. Học phí bao gồm dịch vụ sinh viên và phí cơ sở vật chất.
 • Thời gian của học bổng lên đến 2 năm cho Thạc sĩ và 4 năm cho Tiến sĩ.

Đối tượng:

 • Châu Mỹ
 • Châu Á: Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cam-pu-chia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Hong Kong SAR, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc (Nam Hàn), Lào, Macao, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanma, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Timor-Leste, Việt Nam.
 • Vùng Caribe
 • Châu Âu
 • Trung Đông
 • Vùng Thái Bình Dương

Yêu cầu:

 • Đủ 18 tuổi trở lên tại thời điểm bắt đầu chương trình.
 • Là công dân và/hoặc cư dân thường trú tại một quốc gia thuộc đối tượng của học bổng (xem ở trên).
 • Bắt đầu chương trình học bổng được đề xuất sau 1/1/2016 và không muộn hơn 30/11/2018. Những ứng viên đã hoặc sẽ bắt đầu chương trình dự định của mình trước 2017 không được tham gia ứng tuyển.
 • Cung cấp tất cả tài liệu liên quan.
 • Hiện tại đang không có hoặc đã hoàn tất một học bổng được tài trợ nào từ chính phủ Úc (được trực tiếp quản lý bởi chính phủ Úc).
 • Không đăng ký vào ngành học mà ứng viên đã nhận được học bổng hoặc khoản tài trợ từ Endeavour trước đó.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót đăng ký vào 23:59 ( theo giờ Đông Úc), ngày 30/6/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Một trong những yêu cầu để đủ điều kiện nhận học bổng sau đại học Endeavour là các ứng viên phải gửi kèm một bức thư tiếp nhận chính thức từ tổ chức đề xuất tại Úc của mình. Thư tiếp nhận với điều kiện như trên sẽ được chấp nhận trong thời gian mở đơn đăng ký. Thời điểm bắt đầu là năm học 2018.

Đơn đăng ký được nộp qua hệ thống trực tuyến Endeavour (EOL).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng và phương thức đăng ký tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: