Anant-National-University-Partners-With-Worlds-Leading-UniversitiesHọc bổng Sau đại học một năm Anant đã được mở tại Đại học Quốc gia Anant, Ahmadabad, Gujarat. Học bổng này dành cho cả sinh viên Ấn Độ và quốc tế.

Một chương trình sau đại học một năm toàn thời gian được thiết kế như một chương trình đa lĩnh vực (https://www.rung.vn/dict/en_vn/Multi-disciplinary) nhằm giới thiệu cho các học viên và sinh viên trẻ những ý tưởng mới, kiến thức mới và những kỹ năng để đặt câu hỏi, đánh giá, phát minh và xác định lại Môi trường Xây dựng.

Anant-National-University-Partners-With-Worlds-Leading-Universities

Đại học Quốc gia Anant, nằm trong khuôn viên rộng 40 mẫu Anh (161874.3m²) của Sanskardham ở Ahmedabad, đang chuẩn bị trở thành trường đại học nghiên cứu và giảng dạy tư nhân hàng đầu Ấn Độ với thiết kế đẹp và bền vững của trường.

Tổng chi phí của chương trình cho mỗi sinh viên là 1,000,000 INR (Indian Rupee) bao gồm Học phí, Nội trú và Nhà trọ. Học bổng dành cho tất cả sinh viên thuộc mọi tầng lớp kinh tế, xã hội, học bổng sẽ cung cấp học bổng cho toàn bộ hoặc một phần học phí, nội trú và nhà trọ.

Ngành học: Học bổng dành cho sinh viên thuộc tất cả các ngành. Ưu tiên cho sinh viên từ các ngành kiến trúc, thiết kế, kế hoạch, khoa học môi trường, kỹ thuật dân dụng và xây dựng, và các ngành khoa học xã hội có liên quan.

Bậc học: Sau đại học.

Giá trị học bổng:

  • Học bổng Sau đại học một năm Anant sẽ cung cấp học bổng cho toàn bộ hoặc một phần học phí, nội trú và nhà trọ.
  • Vào năm thứ hai của học bổng Sau đại học, Sinh viên có thể nhận học bổng lên tới 80% chi phí cho học phí, ở nội trú và nhà trọ. Ứng viên nộp đơn sớm sẽ tăng cơ hộ nhận trợ cấp từ học bổng

Số lượng học bổng: Số lượng giới hạn.

Đối tượng: Sinh viên Ấn Độ và sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Ấn Độ.

Yêu cầu:

Yêu cầu ứng tuyển: Ứng viên phải đạt được những tiêu chí sau:

  • Dành cho sinh viên ở mọi ngành. Ưu tiên cho sinh viên từ các ngành kiến trúc, thiết kế, kế hoạch, khoa học môi trường, kỹ thuật dân dụng và xây dựng, và các ngành khoa học xã hội có liên quan.
  • Ứng viên phải có một hồ sơ học tập xuất sắc và cần phải hoàn thành chương trình đại học hoặc sau đại học trước khi bắt đầu nhận học bổng.
  • Ứng viên phải có khả năng thể hiện sự cam kết để cải thiện Môi trường Xây dựng và hiểu biết về các vấn đề liên quan đến khu vực.
  • Học bổng Anant rất đa dạng; chúng tôi mời các đơn đăng kí từ sinh viên và các chuyên gia thuộc mọi lứa tuổi, nguồn gốc kinh tế xã hội và địa lý ở cả Ấn Độ và quốc tế.

Yêu cầu về tiếng Anh: Ứng viên mà có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh cần phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh cao hơn so với yêu câu của nhà trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Học bổng đang mở đơn.

Phương thức nộp hồ sơ:

Những yếu tố sau đây sẽ được xem xét để xác định xem các ứng viên có sự cam kết mạnh mẽ và nỗ lực để thay đổi Môi trường xây dựng:

  • Đăng kí online bao gồm mẫu công việc, Bài luận cá nhân (Statement of purpose) và sơ yếu lí lịch.
  • Phỏng vấn qua điện thoại.
  • Phỏng vấn trực tiếp.
  • Thư giới thiệu.

Số lượng giới hạn học bổng dành cho bậc sau đại học. Những đăng kí bổ sung vẫn được xem xét cho đến khi hết số lượng học bổng.

Đăng kí online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: