Zhejiang University

Zhejiang University

Đại học Zhejiang đang mở đơn đăng ký chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế, có nguyện vọng theo học các chương trình Sau đại học bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.  Trường cung cấp các suất học bổng toàn phần và bán phần nhằm hỗ trợ sinh viên về mặt chi phí học phí du học. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2016.

ĐH Zhejiang giữ vựng vị trí hàng đầu tại Trung Quốc về chỉ số đầu ra bao gồm các ấn phẩm, bằng sáng chế,.. và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, khoa học xã hội, nhân văn.

Các ứng viên đăng ký chương trình đào tạo bằng tiếng Trung phải cung cấp bản sao chứng chỉ HSK. Các ứng cho các chương trình tiếng Anh chỉ phải cung cấp giấy chứng nhận điểm TOEFL hoặc IELTS. (Không bắt buộc đối với người bản ngữ tiếng Anh).

Bậc học: Chương trình sau đại học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ).

Ngành học: Bất kì khoá học nào được đào tạo tại ĐH Zhejiang

Giá trị học bổng:

Đối với học bổng toàn phần, trường hỗ trợ sinh viên:

- Miễn học phí

- Chỗ ở miễn phí trong khuôn viên trường.

- Chi phí sinh hoạt

- Bảo hiểm y tế toàn diện và Kế hoạch lợi ích cho sinh viên quốc tế ở Trung Quốc.

Đối với học bổng bán phần, bạn sẽ nhận được:

- Chỗ ở miễn phí trong khuôn viên trường.

- Chi phí sinh hoạt

- Bảo hiểm y tế toàn diện và Kế hoạch lợi ích cho sinh viên quốc tế ở Trung Quốc.

Lưu ý về các khoảng chi tiêu khác trong quá trình theo học:

- Chi phí các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hay thực tập nằm ngoài sự sắp xếp của trường đại học nên sinh viên phải tự chi trả.

- Phụ cấp sinh hoạt hàng tháng được cấp cho các sinh viên theo đơn giá sau (CNY mỗi tháng):

- Bậc Tiến sỹ: 2000 Nhân dân tệ

- Bậc Thạc sĩ: 1700 Nhân dân tệ.

Về việc cấp học bổng

- Sinh viên được học bổng sẽ được nhận trợ cấp sinh hoạt hàng tháng sau khi đăng ký.

- Sinh viên mới, những người đăng ký trước ngày 15 của tháng đăng ký sẽ nhận được toàn bộ số tiền trợ cấp sinh hoạt của tháng đó, và những người đăng ký sau ngày 15 sẽ nhận được một nửa số tiền của tháng.

- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận được một khoản trợ cấp sinh hoạt thêm 15 ngày, kể từ ngày tốt nghiệp được cấp bởi trường. Trợ cấp sẽ chấm dứt từ tháng sau khi sinh viên đình chỉ, chấm dứt hoặc hoàn thành khóa học tại trường .

- Phụ cấp sinh hoạt hàng tháng bao gồm cả ngày nghỉ học. Sinh viên được nhận học bổng sẽ được nhận lại trợ cấp sinh hoạt tháng khi nghỉ lễ sau khi họ quay lại trường học. Trợ cấp sẽ bị đình chỉ trong ít nhất một tháng cho những học sinh không đăng ký đúng thời hạn mà không có sự cho phép của trường, những người đang nghỉ phép vì lý do phi y tế, hoặc vắng mặt tại đại học trong hơn một tháng.

- Bảo hiểm y tế toàn diện và Chương trình Bảo vệ dành cho sinh viên quốc tế ở Trung Quốc cung cấp cho các sinh viên được nhận học bổng tại Trung Quốc trong trường hợp nhập viện do các bệnh nghiêm trọng và thương tích do tai nạn.

Đối tượng học bổng: Sinh viên quốc tế

Download Mẫu đơn đăng ký

Yêu cầu:

- Đáp ứng các yêu cầu quy định trong Chương trình Tiến sĩ sinh năm 2016 hoặc Chương Trình thạc sĩ tuyển sinh năm 2016.
- Có thành tích học tập cạnh tranh và thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học nổi bật.
- Không nhận một học bổng nào khác tại thời điểm nộp đơn.
- Giới hạn Trình độ học vấn và độ tuổi:
+ Ứng viên cho chương trình thạc sĩ phải có bằng cử nhân và có độ tuổi dưới 35.
+ Ứng viên cho chương trình học tiến sĩ phải có trình độ thạc sĩ và có độ tuổi dưới 40.

Hạn chót nộp hồ sơ:

20/ 05 /2016

Phương thức nộp hồ sơ:

Ngoài đơn xin học bổng, ứng viên phải nộp các tài liệu sau đây:
- Các giấy tờ đăng kí đến Văn phòng tuyển sinh (chương trình sau đại học) bằng đường đường bưu điện hoặc trực tiếp,
- Đơn xin nhập học Đại học Zhejiang, đính kèm một bức ảnh gần đây (nền trắng, 35mm × 45mm kích thước),
- Điền và nộp đơn thông qua hệ thống đăng nhập Sinh viên đầu tiên sau đó in và ký vào mẫu đơn trên hệ thống nộp đơn trực tuyến .
- Giấy Xác nhân sinh viên quốc tế tạm thời (Provisional Acceptance of International Student) bởi Giáo sư ZJU, (Nếu có).
- Bằng cấp cao nhất, phải là văn bản gốc hoặc bản sao có công chứng. Nếu là sinh viên đại học, bạn phải cung cấp một giấy chứng nhận trước khi tốt nghiệp chính thức xác nhận bạn là sinh viên và ghi ngày tốt nghiệp dự kiến. 
- Các tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
- Bảng điểm học tập, phải là văn bản gốc hoặc bản sao có công chứng (dịch qua tiếng Trung hoặc tiếng Anh)
- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Trung hoặc tiếng Anh). Ứng viên cho chương trình tiếng Trung phải cung cấp bản sao chứng chỉ HSK. Ứng viên cho chương trình tiếng Anh phải cung cấp giấy chứng nhận TOEFL hoặc IELTS. (Không bắt buộc đối với người bản ngữ tiếng Anh)
-Một bản sao hộ chiếu.
- Một thư giới thiệu bản thân, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, nên bao gồm kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc, lý do nộp đơn và đề xuất nghiên cứu.
-Hai Thư giới thiệu từ giáo sư hoặc phó giáo sư, bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. (Chữ ký giáo sư ', số điện thoại liên lạc và địa chỉ email phải được đặt trên thư.)
- Các ấn phẩm học thuật hoặc thành tích học tập khác. (Nếu có)
- Biên nhân đóng lệ phí nộp đơn (RMB 400 nhân dân tệ).

Xem thêm thông tin: