Vilnius_Gediminas_Technical_University_logo

Vilnius Gediminas University (VGTU) (tạm dịch Đại học Kĩ thuật Vilnius Gediminas Technical) cung cấp học bổng  miễn học phí chương trình lấy bằng Cử nhân và Thạc sỹ dành cho các ứng viên quốc tế năm học 2018-2019.

VGTU Uni

Đại học Kĩ thuật Vilnius Gediminas là trường đại học công tại Vilnius, Lithuania. Thành lập vào 01/09/1956, trường là cơ sở học buổi tối đầu tiên tại Vilnius của Viện Bách khoa Kaunas.

Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ.

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng:

 • Miễn học phí cho chương trình lấy bằng Cử nhân: 20 sinh viên quốc tế đăng ký chương trình lấy bằng Cử nhân năm học đầu tại VGTU sẽ nhận học bổng (miễn học phí) cho năm học 2018-2019.
 • Miễn học phí cho chương trình lấy bằng Thạc sỹ: 30 sinh viên quốc tế đăng ký chương trình lấy bằng Thạc sỹ năm học đầu tại VGTU sẽ nhận học bổng (miễn học phí) cho năm học 2018-2019.
 • Học bổng toàn phần: 4 sinh viên quốc tế đăng ký chương trình lấy bằng Cử nhân năm học đầu tại VGTU sẽ nhận học bổng toàn phần (miễn học phí và trợ cấp hàng tháng 150 EUR) cho năm học 2018-2019.

Số lượng học bổng: 54.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể nhận ở  Ý.

Yêu cầu:

 • Miễn học phí cho chương trình lấy bằng Cử nhân: Ứng viên cần không quá 21 tuổi.
 • Miễn học phí cho chương trình lấy bằng Thạc sỹ: Ứng viên cần không quá 26 tuổi.
 • Học bổng toàn phần: Ứng viên cần không quá 21 tuổi.
 •  Ứng viên cần có trình độ tiếng Anh tốt. Do đó, đơn đăng ký cần viết bằng tiếng Anh.

 

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Các tài liệu đăng ký gồm:
  • Các thành tích học tập từ trước và kết quả bài thi (tối thiểu 80% của điểm GPA tối đa)
  • Thư bày tỏ nguyện vọng: làm nổi bật phẩm chất cá nhân, các giá trị bản thân và trách nhiệm có thể chi phối việc học tập. Mô tả về các thành tựu chuyên môn/ học tập nổi bật đến thời điểm hiện tại, mục đích và mục tiêu học tập tại Đại học Kỹ thuật Vilnius Gediminas, những đóng góp nhà trường có thể kỳ vọng từ ứng viên (Giới hạn 1000 từ).
  • 2 tài liệu tham khảo hoặc thư giới thiệu từ giảng viên.
  • Trình độ tiếng Anh (tối thiểu B2).
  • Các hoạt động ngoại khóa liên quan đến chương trình ứng viên chọn tại VGTU.
 • Tất cả ứng viên cần nộp trực tuyến đơn đăng ký cùng các tài liệu liên quan giáo dục trước khi ứng tuyển học bổng.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

Với hơn 10.000 học viên và 40.000 bài đã sửa - Premium IELTS là chương trình Học IELTS Online qua Video đầu tiên tại Việt Nam: học không giới hạn thời gian, kết hợp Chữa Writing, Sửa phát âm Speaking ... hàng tuần. Xem thêm về Premium IELTS