Trong niên khóa 2018-2019, Đại học Gifu cung cấp học bổng cho các sinh viên quốc tế hỗ trợ tài chính riêng biệt. Học bổng mở cho sinh viên nhập học đại học Gifu vào tháng 9/2017 và nhập học tháng 01/2018.

Dam-chim-trong-ve-dep-thien-nhien-Gifu-tai-Nhat-Ban-2

Đại học Gifu là đại học quốc gia tại thành phố Gifu, tỉnh Gifu, Nhật Bản. Trường thường được gọi tắt là Gidai hoặc Gifudai.

6133317740_bc59126fe1_b

Bậc học : Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Ngành học : Các ngành do trường đào tạo

Đối tượng:  Học bổng mở cho sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng : Các gói học bổng

 • Rotary Yoneyama Memorial: ¥100,000 (U) và ¥140,000 (G)
 • Heiwa Nakajima Foundation: ¥100,000
 • Mitsubishi Corporation: ¥100,000 (U) và ¥150,000 (G)
 • Sagawa International Scholarship Foundation: ¥100,000
 • The Korean Scholarship Foundation: ¥25,000(U), ¥40,000(M) và ¥70,000(D)
 • Docomo International Student: ¥120,000 (M)
 • Gifu University Scholarship: ¥30,000
 • Ajinomoto Scholarship Foundation: ¥150,000 (G)

Học bổng có thể nhận ở Nhật Bản

Yêu cầu:

Học bổng mở cho sinh viên nhập học đại học Gifu vào tháng 9/2017 và nhập học tháng 01/2018

Điều kiện nhấp học tại trường:

 • Đầu vào : Sinh viên phải có bằng cấp bậc học trước
 • Kiểm tra : Không
 • Tiếng Anh : Ứng viên không sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ nhất thường được yêu cầu cung cấp chứng chỉ Anh ngữ thỏa quy định của trường

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/09/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải chấp nhận sự chứng thực từ người giám sát và nộp “Đơn ứng tuyển học bổng hỗ trợ riêng biệt sinh viên quốc tế 2018-2019” tới văn phòng của khoa hay phân khoa hay trung tâm của ngành học.

*Tải đơn ứng tuyển tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm chi tiết về học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: