Humber-college-1

Humber hiện đang cấp các học bổng hỗ trợ một phần học phí cho các ứng viên quốc tế MỚI bậc Cử nhân bắt đầu các lớp học trong tháng 9/2019 và tháng 1/2020.

Thông tin học bổng:

  • Bậc học: Cử nhân
  • Ngành học: Các chương trình cử nhân được đào tạo tại đại học
  • Giá trị học bổng: 7 học bổng trị giá $5,000 và 2 học bổng trị giá $3,000 có sẵn trong tháng 9/2019 và 3 học bổng trị giá $ 5,000, 1 học bổng trị giá $ 3,000 được cấp sẵn vào tháng 1/2020. Các học bổng sẽ được áp dụng vào học phí đối với các ứng viên có thành tích học tập xuất sắc. Các học bổng có thể gia hạn nhưng ứng viên phải duy trì trung bình tối thiểu 75% để đủ điều kiện gia hạn
  • Số lượng: 12 học bổng
  • Đối tượng: Các ứng viên quốc tế
  • Học bổng có giá trị tại Canada.

 

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển:

Các đơn ứng tuyển sẽ được xem xét dựa trên các học giả, sự tham gia cộng đồng, thư giới thiệu/ người giới thiệu và sự quan tâm của ứng viên

Hạn chót nộp hồ sơ:

17/5/2019 và 27/9/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức đăng ký:

Trước tiên, ứng viên phải đăng ký nhập học trước khi ứng viên đăng ký học bổng. Mẫu đơn đăng ký học bổng sẽ được bao gồm trong điều kiện để được nhận học bổng của ứng viên. Hạn chót nộp học bổng là ngày 17/5/2019 cho đầu vào tháng 9/ 2019 và 27/9/2019 cho đầu vào tháng 1/2020.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: