22

Đại học Tasmania (UTAS) đang cung cấp các suất học bổng quốc tế Tasmania (TIS) cho sinh viên quốc tế. Học bổng có thể dùng để theo học chương trình bậc đại học và sau đại học tại trường.

Học bổng quốc tế Tasmania (TIS) hỗ trợ cho tân sinh viên nhập học 25% học phí trong suốt thời gian học tập (với điều kiện giữ được số điểm đạt chuẩn).

Chương trình học bổng quốc tế Tasmania được thành lập bởi trường Đại học Tasmania vào năm 1994. Những suất học bổng đầu tiên được trao cho sinh viên năm 1995, nằm trong khuôn khổ chương trình học bổng cho bậc đại học, học bổng danh giá, học bổng nghiên cứu và học bổng quốc tế.

Bậc học: Đại học và Sau đại học.

Giá trị học bổng: 25% học phí trong suốt thời gian học tập (với điều kiện giữ được số điểm đạt chuẩn).

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ.

Yêu cầu:

  • Australian Maritime College TIS - Học bổng quốc tế Tasmania Đại học Hàng hải Úc: Dành cho sinh viên quốc tế nộp đơn theo học một trong các ngành được cấp học bổng tại Đại học hàng hải Úc (AMC). Ứng viên có thể xem danh sách các ngành này tại đây.
  • Access, Participation and Partnerships TIS - Học bổng quốc tế Tasmania Tiếp cận, Gia nhập, và Cộng sự: Dành cho sinh viên quốc tế nộp đơn theo học chương trình dự bị Đại học để nhận bằng đại học tại Đại học Tasmania.
  • Faculty of Arts TIS - Học bổng quốc tế Tasmania Khoa Nghệ thuật: Dành cho sinh viên quốc tế nộp đơn theo học một trong các chương trình được cấp học bổng TIS của Khoa Nghệ thuật.  Ứng viên có thể xem danh sách các ngành này tại đây.
  • Tasmanian School of Business & Economics International Scholarship -Học bổng quốc tế Kinh doanh & Kinh tế Tasmania: Dành cho sinh viên quốc tế nộp đơn theo học một trong các chương trình được cấp học bổng của Trường Kinh doanh & Kinh tế Tasmania.  Ứng viên có thể xem danh sách các ngành này tại đây.
  • Faculty of Law TIS - Học bổng quốc tế Tasmania Khoa Luật: Dành cho sinh viên quốc tế nộp đơn theo học một trong các chương trình được cấp học bổng TIS của Khoa Luật.  Ứng viên có thể xem danh sách các ngành này tại đây.
  • Faculty of Science, Engineering, and Technology TIS - Học bổng quốc tế Tasmania Khoa Khoa học, Kỹ thuật, và Công nghệ: Dành cho sinh viên quốc tế nộp đơn theo học một trong các chương trình được cấp học bổng của Khoa Khoa học, Kỹ thuật, và Công nghệ.  Ứng viên có thể xem danh sách các ngành này tại đây.

Điều kiện nhập học:

  • Yêu cầu đầu vào: Chung quy, sinh viên sẽ cần điểm trung bình tương đương B+ ( sẽ có ngoại lệ cho một vài khóa) để đủ điều kiện theo học TIS. Xin lưu ý rằng vì hệ thống điểm số giữa các quốc gia có sự khác biệt, mức độ tiêu chuẩn sẽ được xét duyệt bởi Hội đồng Tuyển sinh.
  • Kiểm tra đầu vào: Không
  • Tiếng Anh đầu vào: Nếu ứng cử viên trước đây chưa từng học ở môi trường nói tiếng Anh, ứng viên phải thể hiện được năng lực ngôn ngữ của mình thông qua các kì thi được trường chấp nhận (như IELTS, TOEFL, v...v...)

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót nộp đơn là 30/09/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Vì sinh viên sẽ tự động được đánh giá sau khi nộp hồ sơ online, ứng viên không cần phải nộp riêng biệt thứ gì khác, và cũng không cần phải nộp hồ sơ để xin được tiếp tục cấp học bổng sau này.

Link nộp đơn.

Xem thêm thông tin:

Xem tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: