2000px-University_of_Sussex_Logo transparent.svgĐại học Sussex đang cấp Học bổng Cate Haste môn Lịch sử cho các ứng viên trong năm 2018. Có tới hai suất học bổng của bằng Thạc sĩ Lịch sử đương thời (Contemporary History MA) và Thạc sĩ lịch sử trí tuệ (Intellectual History MA) dành cho các ứng viên tiềm năng.

university-of-sussexĐại học Sussex là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Falmer, Sussex, Anh. Khuôn viên trường nằm trong Vườn quốc gia South Downs và cách trung tâm Brighton một khoảng khá gần.
Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần phải chứng minh rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mức đủ cao để thành công trong việc học của bạn.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học:  Học bổng được trao cho nghiên cứu Thạc sĩ Lịch sử đương thời (Contemporary History MA) và Thạc sĩ lịch sử trí tuệ (Intellectual History MA).

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá 10.000 bảng Anh và sẽ được trao như là khoản giảm học phí và số tiền còn lại được trao sau đó.

Số lượng học bổng: 02.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Anh.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Để đủ điều kiện nhận học bổng này, bạn phải được cấp và được chấp nhận một nơi để học về Thạc sĩ lịch sử đương thời hoặc Thạc sĩ Lịch sử trí tuệ bắt đầu tại Sussex vào tháng 9/2018.
  • Bạn không đủ điều kiện nhận học bổng này nếu bạn nhận được học bổng Sussex khác, ví dụ: Học bổng Quốc tế của Thủ tướng.

Yêu cầu về tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần phải chứng minh rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mức đủ cao để thành công trong việc học của bạn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Chế độ đăng ký trực tuyến.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: