Trường nghiên cứu quốc tế Max Planck (IMPRS) về Khoa học Ngôn ngữ  cung cấp chương trình học bổng cho các ứng viên quốc tế tài năng tham gia học Tiến sĩ tại IMPRS, nhằm khuyến khích nghiên cứu ngôn ngữ liên ngành, tận dụng được sự tập trung cao của các chuyên gia hàng đầu và các cơ sở sẵn có ở Nijmegen, Hà Lan. Mỗi vị trí PhD sẽ được hỗ trợ trong 4 năm kể từ ngày 1/9/2018.  

Image result for max planck campus

IMPRS là trường nghiên cứu hàng đầu trên thế giới dành cho nghiên cứu nền tảng ngôn ngữ của con người. Đây là một sáng kiến chung của Việ Tâm lý học Max Planck và các đối tác tại Đại học Radboud: Viện Nghiên cứu về Trí tuệ, Trí tuệ và Hành vi của Donders, và Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ. Trường nghiên cứu cung cấp đào tạo vô song, các cơ sở hàng đầu, từ các phòng thí nghiệm di truyền, các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến đến phòng thí nghiệm thực tế ảo, và một môi trường đa ngành nổi bật.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Bất kì ngành nào thuộc lĩnh vực ngôn ngữ.

Giá trị học bổng: Tiền lương hàng tháng khoảng 2,300€ cho các chi phí sinh hoạt tại Nijmegen. Tiền lương sẽ tuỳ theo chính sách lương của Đức cho phục vụ cộng đồng (Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, TVöD) gồm dưới 50% nhóm lương hợp đồng mức E13-1 cộng với chi phí khoảng 400€ mỗi tháng.

Số lượng học bổng: 03.

Đối tượng: Ứng viên viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận  ở Nijmegen, Hà Lan

Yêu cầu:

  • Ngôn ngữ sử dụng tại trường là Tiếng Anh
  • Ứng viên cần có bằng Thạc sĩ (hoặc dự kiến hoàn thành chương tình thạc sĩ trước tháng 9 năm 2018) có ngành tương ứng.
  • Nếu ứng viên có nền tảng trong lĩnh vực ngôn ngữ, tâm lý học, khoa học thần kinh nhận thức, sinh học phân tử hay di truyền học, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, ứng viên có thể tham gia đóng góp trong lĩnh vực này.

Hạn chót nộp hồ sơ:

02/01/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp đơn qua hệ thống đăng sĩ online mở cho đến ngày 2/1/2018

Tải đơn đăng kí tải tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng và phương thức đăng kí tại Đây