Viện quốc tế về thống nhất thể hóa pháp luật tư (The International Institute for the Unification of Private Law - UNIDROIT) đang có chương trình dành tặng suất học bổng nghiên cứu cho các ứng viên đến từ những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển và mới phát triển để thực hiện nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến Luật thống nhất (Uniform Law) và Luật tư pháp so sánh (Comparative Private Law).

UNIDROIT

Mục đích của học bổng là hỗ trợ nghiên cứu nhu cầu và phương pháp để hiện đại hóa, cân bằng hóa, hợp tác hóa Luật tư pháp và Luật thương mại giữa các quốc gia và nhóm quốc gia cũng như để thiết lập văn kiện, nguyên tắc và quy tắc của Luật thống nhất để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

 

logo-unidroit

UNIDROIT là một tổ chức liên chính phủ độc lập tọa lạc tại Villa Aldobrandini, Rome.

Các loại ngôn ngữ được sử dụng chính thức tại UNIDROIT là tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha; Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh và Pháp.

Bậc học: Nghiên cứu

Ngành học: Chủ đề/lĩnh vực nghiên cứu của ứng viên bắt buộc phải liên quan đến Luật thống nhất và Luật tư pháp quốc tế (Uniform law/International Private law).

Giá trị học bổng: Mỗi suất học bổng (Thời gian trung bình: 2 tháng; thời gian tối thiểu: 6 tuần, tùy theo yêu cầu và điều kiện đặc biệt của mỗi học bổng) có thể chi trả tất cả hoặc một phần sinh hoạt phí tại Rome trong suốt thời gian quy định, tuy nhiên, người nhận học bổng nên cân nhắc sử dụng học bổng để chi trả cho chi phí đi lại.

Đối tượng: Các sinh viên quốc tế có thể nộp đơn ứng tuyển cho học bổng. Đặc biệt khuyến khích các ứng viên đến từ các quốc gia đang phát triển và mới phát triển.

Yêu cầu:

Học bổng được xem xét và trao tặng dựa trên các tiêu chí sau, đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu cụ thể của các nhà tài trợ.

  • Chủ đề của dự án nghiên cứu bắt buộc phải liên quan đến Luật thống nhất/Luật tư pháp quốc tế (Tham khảo tài liệu trên danh mục trực tuyến của thư viện UNIDROIT). Ưu tiên các chủ đề phù hợp với chương trình làm việc của tổ chức.
  • Tiềm năng của dự án khi ứng dụng thực tế tại đất nước được lựa chọn. Ưu tiên các dự án liên quan đến các luật dự thảo của quốc gia hoặc những luật nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng và thông qua của các văn kiện Luật thống nhất.
  • Bằng cấp của ứng viên (bậc đại học hoặc sau đại học) và nghề nghiệp (sinh viên, công chức, thẩm phán, thực tập viên). Mặc dù, việc ứng viên đến từ các quốc gia thành viên không phải là yếu tố tiên quyết nhưng những đối tượng này sẽ nhận được sự ưu tiên so với các ứng viên khác.
  • Có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tốt cũng là một yếu tố quan trọng (Các ứng viên vui lòng đính kèm các bằng cấp, chứng chỉ chứng minh trình độ ngoại ngữ của bản thân, ví dụ như TOEFL hoặc DELF).

Điều kiện đầu vào:

  • Bằng cấp của ứng viên (bậc đại học hoặc sau đại học) và nghề nghiệp (sinh viên, công chức, thẩm phán, thực tập viên).
  • Không yêu cầu kiểm tra đầu vào.
  • Các loại ngôn ngữ được sử dụng chính thức tại UNIDROIT là tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha; Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh và Pháp.

Hạn chót nộp hồ sơ:

28/10/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn ứng tuyển cho học bổng của tháng 1 năm 2017 có thể được viết dưới dạng PDF hoặc Word kèm theo 2 Thư giới thiệu, và các bằng cấp/chứng chỉ về ngôn ngữ liên quan. Các văn bản có thể được gửi qua email hoặc qua đường bưu điện.

Tải mẫu đơn ứng tuyển cho học bổng tại đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết về học bổng tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: