Chương trình học bổng Khí tượng học UNFCCC-UNU ở Đức đã được mở. Các ứng viên được lựa chọn sẽ làm việc với UNFCCC trong lĩnh vực phù hợp với năng lực và nguyện vọng của cá nhân. Chương trình hợp tác UNFCCC-UNU tạo cho các cá nhân trẻ từ các quốc gia đang phát triển một cơ hội đặc biệt để bắt đầu công việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chính sách khí hậu quốc tế.

Đại học Liên hợp quốc (UNU) là cánh tay học thuật của Liên hợp quốc và hoạt động như một cơ quan toàn cầu. Nhiệm vụ của Học viện An ninh Nhân loại và Môi trường (UNU-EHS) là thực hiện những nghiên cứu về mức nguy cơ và thích nghi liên quan đến những hiểm hoạ môi trường và thay đổi toàn cầu.

1200px-United_Nations_University

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Các ứng viên được lựa chọn sẽ làm việc với UNFCCC trong lĩnh vực phù hợp với năng lực và nguyện vọng của cá nhân.

Đối tượng: Sinh viên từ các nước đang phát triển.

Học bổng có thể được nhận tại Đức.

Yêu cầu:

 • Ứng viên phải đang ở kì học cuối cùng hoặc vừa mới tốt nghiệp với điểm số cao và biểu hiện học lực xuất sắc ở bằng cấp gần nhất (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) trong các ngành môi trường, thay đổi khí hậu, truyền thông, quan hệ quốc tế hoặc các ngành liên quan.
 • Không cần có kinh nghiệm chuyên nghiệp nhưng ưu tiên các ứng viên có 2 năm kinh nghiệm.
 • Ứng viên cần thể hiện sự yêu thích đặc biệt đối với lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chính sách khí hậu quốc tế. Thêm vào đó, ứng viên cần có động lực mạnh mẽ để học tập và làm việc trong môi trường đa văn hoá và đa ngành.
 • Ứng viên nữ và các ứng viên từ những nước kém phát triển nhất đủ điều kiện sẽ được ưu tiên.

Hạn chót nộp hồ sơ:

28/02/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ bao gồm:

 • Thư giới thiệu thể hiện các phẩm chất, kinh nghiệm và mục tiêu nghề nghiệp tương lai phù hợp với yêu cầu của chương trình
 • Tiểu sử cá nhân.
 • CV cần hoàn thiện và có chữ ký.

Ứng viên gửi hồ sơ (file PDF) đến email climatefellows-at-ehs.unu.edu và đặt tên như sau:

 • 1_P11_First name_Surname
  2_Statement of motivation
  3_CV_First name_Surname

Xem thêm thông tin:

Xem chi tiết thông tin học bổng và phương thức ứng tuyển tại đây.