University of Sussex, Brighton

Trường Đại học Sussex trao tặng các suất học bổng nghiên cứu toàn phần cho các sinh viên muốn theo học các chương trình nghiên cứu sau đại học bắt đầu vào tháng 9, 2017.

Học bổng nhằm tạo cơ hội nghiên cứu tại trường Sussex cho những sinh viên quốc tế đạt được nhiều thành tích, thành tựu cao trong học tập, nghiên cứu hoặc công việc và có động lực cao.

Trường đại học Sussex là một trong những học viện học tập và nghiên cứu hàng đầu tọa lạc gần Brighton, phía Nam nước Anh. Sussex là một trong những trường đại học thành lập đầu tiên vào những năm 1960, được trao tặng hiến chương quốc gia vào năm 1961. Mục tiêu của trường là tạo nên các trình giảng dạy và nghiên cứu có thể thu hút sinh viên thuộc tất cả tầng lớp kinh tế, xã hội, văn hóa.

Các ứng viên không thuộc quốc tịch Anh phải thỏa mãn các yêu cầu về trình độ tiếng Anh hoặc một loại ngôn ngữ khác để có đủ điều kiện theo học tại trường.

Bậc học: Nghiên cứu sau đại học

Ngành học: Tất cả các ngành học liên quan đến Nghệ thuật và Nhân văn.

Giá trị học bổng: Tất cả các chi phí (học phí, đi lại, sinh hoạt, v...v...) và một khoản tài trợ tương đương với khoản tài trợ của các nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Anh, theo quy định của Hội đồng nghiên cứu Anh.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn.

Yêu cầu:

*Yêu cầu nộp đơn cho học bổng

1. Các ứng viên phải đăng ký theo học một trong những Khoa sau đây tại trường Sussex:

  • Khoa tiếng Anh (School of English).
  • Khoa Truyền thông, Phim ảnh và Âm nhạc (School of Media, Film and Music)
  • Khoa Lịch sử, Lịch sử nghệ thuật và Triết học (School of History, Art History and Philosophy).

2. Các ứng viên phải là những sinh viên quốc tế tự chi trả học phí và có khóa học bắt đầu vào tháng 9, 2017.

*Yêu cầu đăng ký khóa học

  • Yêu cầu đầu vào: Các ứng viên phải là những sinh viên quốc tế tự chi trả học phí và có khóa học bắt đầu vào tháng 9, 2017.
  • Kiểm tra đầu vào: Không yêu cầu.
  • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Các ứng viên không thuộc quốc tịch Anh phải thỏa mãn các yêu cầu về trình độ tiếng Anh hoặc một loại ngôn ngữ khác để có đủ điều kiện theo học tại trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 29 tháng 1, 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên cần hoàn thành 2 quá trình nộp hồ sơ trực tuyến sau:

  • Nộp hồ sơ đăng ký cho khóa học PhD tại trường Sussex
  • Hoàn thành hồ sơ đăng ký dành riêng cho học bổng.

Khi thực hiện nộp hồ sơ cho học bổng, các ứng viên cần đính kèm các văn bản sau:

  • Bản tóm tắt dự án (Project Summary): Không dài quá 2 mặt giấy A4 và cần vạch ra những mục tiêu tổng quát và đề xuất dòng thời gian (timeline) cho dự án đó. Bản tóm tắt cần bao gồm tất cả thông tin về ngôn ngữ và công tác thực địa cần thiết khi thực hiện dự án.
  • 2 người xác nhận (Referee) (Trong đó có ít nhất một người làm việc trong lĩnh vực học thuật)

Ngoài ra, các ứng viên cần báo với trường Sussex mã số đăng ký để hoàn thành mẫu đơn xin học bổng (mã số đăng ký sẽ được cung cấp khi đăng ký chương trình PhD).

Xem thêm thông tin:

Xem link thông tin chi tiết về học bổng tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: