Tel_Aviv_University_logo2_

Đại học Tel Aviv cung cấp học bổng nghiên cứu bậc Tiến sĩ trong vòng 1 năm từ  10/2018  dành cho những tiến sĩ đang bắt đầu con đường học thuật của mình.

tel-aviv-university
Trường Đại học Tel Aviv là trường đại học nghiên cứu lớn nhất ở Israel với rất nhiều những ngành học và nghiên cứu. Hiện tại trường đang có khoảng 30,000 học sinh và cán bộ công nhân viên bao gồm giảng viên và nghiên cứu sinh với tầm ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của cuộc sống và văn hóa.

Bậc học: Sau Tiến sĩ.

Ngành học:

 • Applied electronics (Điện tử ứng dụng).
 • Biotechnology (Công nghệ sinh học).
 • Applied physics (Vật lý học ứng dụng).
 • Những ngành có thể ứng dụng vào trong các ngành công nghiệp khoa học.

Giá trị học bổng: 68,000NIS. Một nửa học bổng sẽ được tài trợ bởi giáo viên hướng dẫn và một nửa sẽ được tài trợ bởi trường đại học lấy từ Quỹ Pikovsky Valazzi.

Số lượng học bổng: 20 suất học bổng cho những tiến sĩ mới bắt đầu con đường nghiên cứu, 10 trong số 20 học bổng đó sẽ được trao cho những nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ từ những trường đại học hàng đầu  trên thế giới.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Israel.

Yêu cầu:

 • Học bổng chỉ cho những nghiên cứu sinh mới, điều này có nghĩa là trước hạn nộp hồ sơ, ứng viên sẽ  nhận bằng Tiến sĩ hoặc đã nộp luận án và có thể cấp phép mang luận án ra bên ngoài.
 • Nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ sẽ bắt đầu  sau 01/04/2018 ở trường Đại học Tel Aviv.
 • Không quá 5 năm kể từ ngày được cấp bằng Tiến sĩ và thời điểm bắt đầu nghiên cứu. (10/2018).
 • Không đủ điều kiện: 
  • Tiến sĩ tốt nghiệp từ Đại học Tel Aviv (ngoại trừ những ứng viên đã hoàn thành một nghiên cứu bậc tiến sĩ ở một nơi khác).
  • Nhân viên trường đại học Tel Aviv.
 • Những ứng viên không đến từ các quốc gia nói tiếng Anh phải chứng minh được năng lực tiếng Anh của mình.

Hạn chót nộp hồ sơ:

22/04/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Những tài liệu cần thiết (cần phải nộp bản cứng cho Phòng Nghiên cứu Sinh viên - Tòa nhà Senate, phòng 215):

 • Giấy xác nhận ứng viên đã có bằng Tiến sĩ, ghi rõ ngày nhận bằng , hoặc giấy cấp phép cho luận án tiến sĩ được chuyển đến người giới thiệu.
 • Một thư từ trưởng khoa đào tạo (tại trường  Đại học Tel Aviv).
 • Một lá thư từ giáo viên hướng dẫn (tại trường Đại học Tel Aviv), kèm theo lời cam kết sẽ hỗ trợ tài chính nếu ứng viên nhận được học bổng.
 • Ba lá thư giới thiệu (bao gồm một lá thư từ giáo viên hướng dẫn nếu được, một lá thư từ trường đại học khác với nơi ứng viên nhận bằng tiến sĩ).
 • Một bản đề xuất nghiên cứu ngắn gọn (1-2 trang)
 • Một danh sách những bài viết đã được xuất bản
 • Bản lý lịch cá nhân

Đơn ứng tuyển

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng và phương thứ đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: