Viện Cao Đẳng New Europe - Bucharest, Romani - cung cấp Học bổng Nghiên cứu cho năm học 2018-2019, nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu / học giả người Rumani và quốc tế làm việc trong các lĩnh vực nhân văn, nghiên cứu xã hội, luật pháp và kinh tế.

NEC

Trường đại học Châu Âu (EE) là một viện nghiên cứu chuyên sâu của Rumani về khoa học nhân văn và khoa học xã hội nằm trong khuôn khổ Quỹ New Europe, được thành lập vào năm 1994 dưới dạng quỹ tư nhân theo luật Rumani.

Bậc học: Chương trình nghiên cứu.

Ngành học:  Nhân văn, nghiên cứu xã hội, luật và kinh tế.

Giá trị Học bổng:

  • Khoản trợ cấp hàng tháng là 750 Euro (miễn thuế), chỗ ở, tiền đi lại vào đầu và cuối khóa học, cũng như cho các ngày lễ.
  • Các sinh viên ở lại suốt cả năm học sẽ được hỗ trợ một chuyến đi nghiên cứu một tháng ở nước ngoài tại cơ sở giáo dục tự chọn (1.500 Euro cho tiền đi chuyển, ăn ở, và mỗi ngày). Sinh viên có thể lựa chọn nghiên cứu tại cơ sở, ở Romania hoặc nước ngoài.

Đối tượng: Sinh viên thuộc mọi quốc tịch.

Học bổng có thể được nhận ở Romani.

Yêu cầu:

  • Sinh viên phải có bằng Tiến sĩ.
  • Sinh viên thành thạo tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

07/12 /2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp đơn trực tuyến, theo địa chỉ: application-at- nec. ro

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin về học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.