Sharing is, indeed, sexy!

UtahStateUniversitySeal

Đất nước: Mỹ

Bậc học: Tiến sĩ (PhD)

Chuyên ngành: Kỹ thuật

Loại học bổng: Hỗ trợ Học phí và Bảo hiểm y tế

Điều kiện tham gia:

-          Sinh viên đại học, giáo viên đại học hoặc kỹ sư quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật

-          Có bằng Thạc sĩ trong lĩnh vực Kỹ thuật (ưu tiên Điện máy hoặc Kỹ thuật dân dụng) trước tháng 8/2011; hoặc bằng Cử nhân Kỹ thuật và bằng Thạc sĩ chuyên ngành khác trước tháng 8/2011.

-          Đạt tiêu chuẩn tiếng Anh: GRE: (định lượng và bằng lời): 40.

-          Điểm trung bình từ 3.0/4.0 trong 60 trình học kì cuối hoặc 90 trình quý cuối cùng.

-          Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm trong lĩnh vực công cộng.

usu campus

Hồ sơ nộp qua mạng, bao gồm:

-          Điểm GRE và TOEFL

-          Đơn xin học bổng hoàn chỉnh

-          Bản dịch bằng Cử nhân và bằng Thạc sĩ

-          3 thư giới thiệu (có đề tên người giới thiệu và địa chỉ email)

-          CV (nêu rõ phẩm chất và thành tựu đạt được của ứng viên)

-          Bản viết 2- 3 mặt giấy bày tỏ mong muốn, mục tiêu nghề nghiệp, kinh nghiệm học tập và làm việc của ứng viên.

 Thông tin chi tiết xem tại: http://www.usu.edu/graduateschool/apply/

 

Yêu cầu:

Hạn chót nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Xem thêm thông tin: