jacques-hadamard

Quỹ toán học Jacques Hadamard (FMJH) và quỹ Labex Mathematics Hadamard (LMH) đang mở đơn học bổng từ một đến hai năm cho các sinh viên tài năng nộp đơn cho chương trình sau tiến sĩ nghiên cứu về toán tại một trong các trường thành viên.

Mục đích của quỹ nhằm mang cộng đồng các nhà toán học đến gần nhau hơn để tạo nên một cộng đồng nghiên cứu về toán.

Bậc học: Sau tiến sĩ.

Ngành học: Tổng cộng 11 suất trong các lĩnh vực sau:

  • 2 học bổng cho lĩnh vực Toán và Khoa học đời sống
  • 2 học bổng cho lĩnh vực Toán và Kĩ thuật
  • 2 học bổng cho lĩnh vực Toán và Công nghệ thông tin và truyền thông
  • 2 học bổng cho lĩnh vực Toán và Vật lí
  • 3 học bổng cho lĩnh vực Toán và Thuần Toán

Giá trị học bổng: Tiền lương lên đến 24,000 euro một năm. Ứng viên trúng tuyển có thể sẽ được yêu cầu phải giảng dạy cho sinh viên tối đa 20 giờ/năm (sinh viên bậc Đại học hoặc Sau Đại học). Học bổng kéo dài tối đa 2 năm và dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 /2017.

Học bổng có thể được nhận tại một trong các trường sau: CMAP ở Ecole Polytechnique, CMLA ở ENS Cachan, CMLS ở Ecole Polytechnique, Federation de Mathematiques, IphT ở CEA-Saclay, LAG ở IHES, LMO ở University of Paris Sud, LMV ở UVSQ, LTCl ở IMT và UMA ở ENSTA.

Yêu cầu:

Ứng viên phải là sinh viên quốc tế. Mọi quốc tịch đều được chấp nhận.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/12/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp đơn online.

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Nguồn

Nhân tin học bổng qua Email: