Related image

Khoa Tâm lý học, Đại học British Columbia (UBC) hiện đang mở đợt đăng ký cho vị trí nghiên cứu Sau Tiến sĩ. Những ứng viên trúng tuyển trước tiên sẽ làm việc dưới sự giám sát của Tiến sĩ Sheila Woody ở Trung tâm Hợp tác nghiên cứu về Chứng tích trữ , liên kết với Quỹ Liên bang nghiên cứu Chứng tích trữ.

UBC

Đại học British Columbia, thường gọi tắt là UBC, là Đại học nghiên cứu công, có cơ sở tại British Columbia, Canada.

Bậc học:  Sau Tiến sĩ.

Ngành học: Gồm 2 phần:

 • Phân tích dữ liêu và viết kết quả cho cả 2 công trình nghiên cứu, cụ thể là công trình nghiên cứu về cơ sở ý thức của việc tích trữ và các can thiệp dựa trên nền tảng cộng đồng về tích trữ.
 • Quản lý và ghi nhận các đánh giá dựa trên nhận thức cũng như dự đoán trên cơ sở hàng tuần, giám sát các thành viên khác cùng thực hiện các đánh giá này. Nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ sẽ làm việc theo từng phần với các dữ liệu thu thập từ các tổ chức cộng đồng có can thiệp vào các vấn đề liên quan tới tích trữ.

Nhiệm vụ bao gồm: tiến hành phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc đào tạo và cố vấn các nghiên cứu sinh sắp hoặc chưa tốt nghiệp, đóng góp vào việc viết các văn bản khoa học nhằm xuất bản trên các tạp chí chuyên môn, đóng góp vào việc nghiên cứu thiết kế cho các kế hoạch mới.

Số lượng học bổng: Chưa biết.

Giá trị học bổng:

 • Thù lao cơ bản cho vị trí này là 45,000$ Cdn/năm cộng thêm các lợi ích cho ứng viên và với bất cứ ai đi theo đủ điều kiện.
 • Lương và thưởng tương xứng với các tiêu chuẩn đặt ra bởi Đại học British Columbia và Viện Nghiên cứu sức khỏe Canada.
 • Trợ cấp đi lại trị giá 1,200$/năm cho việc tham gia hội thảo hoặc các buổi meeting học thuật.
 • Chi phí nghiên cứu liên kết sẽ được trả bằng trợ cấp của người giám sát nghiên cứu.

Đối tượng: Ứng viên Quốc tế (gồm cả sinh viên Canada).

Học bổng có thể nhận ở Canada.

Yêu cầu:

 • Ứng viên cần có bằng Tiến sĩ ngành Tâm lý học hoặc một ngành liên quan (hoặc cần hoàn thành bảo vệ luận án Tiến sĩ trước khi làm tại vị trí này).
 • Ưu tiên ứng viên có thành tích tốt về năng lực nghiên cứu, cũng như kinh nghiệm về tâm lý học lâm sàng và công tác xã hội định hướng thực nghiệm, các kỹ năng nghiên cứu định lượng và định tính tốt, có hiểu biết chắc về cách sử dụng các kỹ thuật và phần mềm thống kê (ví dụ SPSS, hoặc các gói thống kê khác). Ứng viên có kinh nghiệm và hiểu biết từ trước về nghiên cứu tích trữ hoặc Rối loạn lo âu sẽ được ưu tiên. Kinh nghiệm trong nghiên cứu liên ngành cũng sẽ được đề cao.
 • Sự công bằng và đa dạng đối với các thành tích học thuật xuất sắc luôn được đề cao. Đây là một cộng đồng cởi mở và đa chiều, luôn khuyến khích các tiếng nói đã bị phản đối hoặc chưa được trình bày. Ban tổ chức khuyến khích các đơn đăng ký từ các thành viên thuộc các nhóm bị “biệt lập” trên bất kỳ vấn đề nào được liệt kê theo luật Nhân quyền B.C, bao gồm về giới tính, giáo dục sinh sản, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính, sự kỳ thị, khuyết tật, lòng tin chính trị, tôn giáo, tình trạng hôn nhân hoặc gia đình, độ tuổi hoặc thuộc diện bộ tộc Đầu tiên (Người Anh-điêng), người Mestis, Inuit, hay người bản địa. Tất cả thí sinh đáp ứng các yêu cầu trên đều được khuyến khích ứng tuyển.
 • Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy tại UBC. Tất cả sinh viên dự kiến cần phải đạt một mức yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh trước khi nhập học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/02/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên gửi email với tiêu đề “Post-doc Application” tới swoody_at_psych.ubc.ca và đính kèm một tài liệu đơn gồm:

 • Đơn đăng kí ứng tuyển.
 • CV.
 • Tên và thông tin liên lạc (điện thoại hoặc email) của 3 người để tham vấn (cần sự đồng ý cho liên lạc).
 • Ngoài ra, các ứng viên cần gửi tới 3 ấn phẩm đại diện (bản in trước hoặc tái bản) thành các tệp riêng.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng và phương thức ứng tuyển tại Đây.

Với hơn 10.000 học viên và 40.000 bài đã sửa - Premium IELTS là chương trình Học IELTS Online qua Video đầu tiên tại Việt Nam: học không giới hạn thời gian, kết hợp Chữa Writing, Sửa phát âm Speaking ... hàng tuần. Xem thêm về Premium IELTS