Đại học New South Wales (UNSW) xin mời các ứng viên nộp đơn cho học bổng chương trình Nghiên cứu Sau đại học quốc tế. Đại học New South Wales là một đại học nghiên cứu công lập của Úc ở ngoại ô Sydney của Kensington.

1280px-UNSW_Main_Walk

Bậc học: Sau đại học.

Ngành học: Các ngành học có trong chương trình đạo tạo tại trường.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng:

 • Học bổng chương trình nghiên cứu thực tập chính phủ Úc (RTP): $26.682 mỗi năm (mức 2017), học phí và bảo hiểm y tế sinh viên quốc tế (OSHC)
 • Học bổng sau đại học quốc tế (UIPA): $26.682 mỗi năm (mức 2017), học phí.
 • Học bổng học phí (TFS) thêm chi phí nghiên cứu: $26.682 mỗi năm (mức 2017) và học phí.

Số lượng: Không rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

 • Yêu cầu đầu vào: Một khi bạn quyết định nộp đơn xin học một chương trình Nghiên cứu trình độ cao hơn, điều quan trọng là xem bạn có đủ điều kiện để nhập học hay không trước khi nộp đơn.
  • Để xác định xem bạn đủ điều kiện không, bạn phải sử dụng Công cụ Tự Đánh Giá của đại học New South Wales chương trình nghiên cứu bậc cao.
  • Công cụ Tự Đánh giá cung cấp cho bạn về tính hợp lệ của bạn để được nhận vào các chương trình nghiên cứu cao hơn, cũng như khả năng cạnh tranh của bạn cho một suất học bổng.
  • Nếu kết quả của bạn cho thấy bạn đủ điều kiện để nhập học hoặc cạnh tranh học bổng, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin được đánh giá chính thức của trường đại học.
 • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Tất cả các ứng viên, dù là trong nước hay quốc tế đều phải cung cấp bằng chứng khả năng tiếng Anh của mình đạt điều kiện tối thiểu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

02/02/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Những thông tin dưới đây tóm gọn những bước bạn cần làm, bao gồm nơi để tìm đơn nhập học và học bổng, những tài liệu phụ mà bạn cần cung cấp và những ngày mấu chốt trong đơn nhập học của bạn.

 • Bước 1: Xác định điều kiện của bạn.
 • Bước 2: Tìm một tư vấn viên và chuẩn bị bài mô tả nghiên cứu.
 • Bước 3: Chuẩn bị tài liệu cần thiết.
 • Bước 4: Bản dịch tiếng Anh các tài liệu.
 • Bước 5: Đạt yêu cầu tiếng Anh của UNSW.
 • Bước 6: Nộp đơn xin nhập học.

Để được cân nhắc cho học bổng của UNSW, bạn phải đạt được tất cả các yêu cầu tuyển sinh cho chương trình học của bạn, được ghi trong đơn xin theo học các chương trình nghiên cứu cao hơn.

Để nộp đơn cho một học bổng, đơn giản chỉ ra rằng bạn muốn được cân nhắc cho học bổng trong đơn xin nhập học và chọn học bổng bạn muốn trong vòng tuyển sinh. Để biết thêm nhiều chi tiết về quy trình tuyển sinh, truy cập trang Nộp đơn xin nhập học. Đơn xin học bổng của bạn sẽ được cân nhắc bởi trường cùng với những đơn khác trong cùng một vòng.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: