Đại học South Australia, Úc thông báo về chương trình học bổng nghiên cứu quốc tế toàn phần học phí được trao dựa trên các tiêu chí về thành tích học tập và năng lực nghiên cứu. Học bổng sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí trong vòng 3 năm học

Unisa

Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện và thúc đẩy sinh viên quốc tế có cơ hội được trải nghiệm nền giáo dục quốc tế

Đại học South Australia là một trường Đại học nghiên cứu công lập nằm ở bang South Australia, Úc. Đây là trường Đại học lớn nhất ở khu vực Nam Úc với hơn 32,000 sinh viên đang theo học

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Ngành học: Các ngành học được đào tạo tại trường

Đi tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này

Giá tr hc bng: Học bổng sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí quốc tế trong vòng 3 năm học (có thể được gia hạn thêm 6 tháng) đối với ứng viên Tiến sĩ và trong vòng 2 năm học dành cho ứng viên Thạc sĩ nghiên cứu

Học bổng sẽ không bao gồm phí bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế và ứng viên phải tự chịu trách nhiệm mua bảo hiểm y tế cho bản thân cũng như cho người thân đi cùng

S lượng học bổng Không rõ

Thi hn hc bng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

  • Chuẩn bị nhập học vào chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tại trường
  • Có kiến thức chuyên môn tốt, thể hiện qua năng lực nghiên cứu
  • Được một hội đồng giám sát có chuyên môn hỗ trợ (trong thành phần hội đồng nên có một chuyên gia cố vấn và đồng thời là người kiểm định kết quả nghiên cứu) và được nhận vào học ở một môi trường chuyên sâu về nghiên cứu
  • Đã được nhận (hoặc được trao) học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí từ một bên thứ 3 bên ngoài khuân viên trường, hoặc được nhận trợ cấp sinh hoạt phí từ một quỹ học bổng nào khác

Điều kiên nhập học tại trường:

  • Đầu vào: Các ứng viên phải có bằng cấp trước đó
  •  Tiếng Anh: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh tốt

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể đăng ký học bổng này vào bất kỳ thời điểm nào trong năm

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ học bổng thông qua cổng đăng ký trực tuyến

Đơn đăng ký trực tuyến

Xem thêm thông tin:

Xem thêm chi tiết về học bổng tại Đây