University-of-Sydney

Đại học Sydney hân hạnh đưa ra học bổng nghiên cứu quốc tế sau tốt nghiệp Dean cho sinh viên quốc tế. Với học bổng này, ứng viên có thể không mang quốc tịch Úc/New Zealand, hoặc là công dân Úc

Được tài trợ bởi khoa Khoa học của Đại học Sydney, học bổng nhằm mục đích ủng hộ nghiên cứu sinh xuất sắc với công trình của họ

Đại học Sydney là một trong những đại học hàng đầu thế giới. Trường cung cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ. Đại học có 33.505 sinh viên chưa tốt nghiệp và 19.284 sinh viên đã tốt nghiệp

  • Bậc học: học bổng dành cho chương trình bậc thạc sĩ
  • Môn học: học bổng cho phép học các môn học của khóa học được đưa ra bởi nhà trường
  • Giá trị học bổng: một khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng tương đương với mức trợ cấp hàng tháng của Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP)
  • Số lượng học bổng: không xác định
  • Quốc tịch: sinh viên quốc tế
  • Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: ứng viên cho học bổng phải đạt được những yêu cầu sau:

  • Ứng viên có lời đề nghị có điều kiện hoặc vô điều kiện nhập học toàn thời gian vào khóa thạc sĩ bởi bài nghiên cứu hoặc tiến sĩ trong khoa Khoa học tại Đại học Sydney
  • Ứng viên hiện là sinh viên năm cuối của bằng cử nhân hệ 4 năm trong lĩnh vực Khoa học hoặc những chuyên ngành liên quan
  • Ứng viên đạt được tối thiểu Weighted Average Mark (WAM) tương đương 85 điểm tại Đại học Sydney
  • Ứng viên phải ứng tuyển riêng biệt Chi phí Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP) và Học bổng trợ cấp tại Đại học Sydney

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/4/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Học bổng bao gồm những chi phí y tế cho người thụ hưởng (chỉ 1 người) trong thời gian cao học và sẽ hoàn lại chi phí visa của ứng viên

Cách thức: ứng viên bên ứng tuyển cho học bổng qua đường link sau: https://sydneyuniversity.formstack.com/forms/diprs

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: