Đại học Basel, Thuỵ Sĩ cung cấp chương trình học bổng Nomis cho các ứng viên quốc tế. Chương trình học bổng Nomis được lập ra nhằm hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu tiên phong liên quan đến cách hình ảnh đóng vai trò như kiểu mẫu trong bối cảnh khoa học và thẩm mỹ.

Đại học Basel nằm tại Basel, Thuỵ Sĩ. Trường thành lập ngày 4/4/1460, là trường Đại học lâu đời nhất tại Thuỵ Sĩ và được xem là một trong những trường hàng đầu của đất nước. Thư viện của trường mà thư viện lớn nhất và quan trong nhất của đất nước.

bsssel

Bậc học: Nghiên cứu sinh (Senior và Junior).

Ngành học: Nhân văn, Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Tiền lương, chi phí di chuyển và quyền tiếp cận các cơ sở vật chất học thuật tiến bộ.

Số lượng học bổng: 3.

Học bổng có thể được nhận tại Thuỵ Sĩ.

Yêu cầu:

  • Có bằng Tiến sĩ.
  • Đã có 1 công trình nghiên cứu (như luận văn) hoặc 3 bài báo đăng trên các tạp chí hoặc tập san.
  • Ứng viên từ các lĩnh vực liên quan đến hình ảnh là kiểu mẫu.
  • Đăng kí bằng tiếng Anh hoặc Đức.

Hạn chót nộp hồ sơ:

20/10/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp các tài liệu đăng kí trong 1 file PDF trước 20/10/2017 vào email eikones-at-unibas.ch. Đơn đăng kí không cần theo mẫu. Mọi đăng kí sau thời hạn đều không được chấp nhận.

Tài liệu đăng kí gồm:

  • Cover letter.
  • CV.
  • Thông tin liên hệ của 2 người giới thiệu.
  • Bằng Tiến sĩ.
  • Mô tả đề án (2-3 trang) và tiểu sử.
  • Mẫu bài viết đã được xuất bản (20 trang).

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết về học bổng xem thêm tại đây.