Sharing is, indeed, sexy!
Melbourne University, Australia

Melbourne University, Australia

Học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế Melbourne (MIRS) hiện đang mở đơn cho các ứng viên quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình nghiên cứu sau đại học tại Đại học Melbourne, Úc.

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo tại Đại học Melbourne

Bậc học: Thạc sỹ/Tiến sỹ

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Melbourne, Úc

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Số lượng: Khoảng 150 suất học bổng

Thời hạn: Không rõ

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm sinh hoạt phí, phí thuê nhà ở, phụ cấp luận án, phụ cấp thai sản, bệnh tật và nghỉ đẻ. Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên ngoại quốc (OSHC) cũng nằm trong tổng giá trị học bổng.

Địa điểm: Úc

Lưu ý: Không có lưu ý đặc biệt

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện ứng tuyển học bổng, ứng viên cần:
- Là ứng viên quốc tế (công dân của các quốc gia khác ngoài Úc và Niu Di-lân, không phải là thường trú nhân tại Úc);
- Hoàn thành chương trình học Đại học tối thiểu tương đương với bằng 04 năm hệ danh dự tại một trường Đại học của Úc và có kết quả là bằng danh dự hạng nhất (first class honours);
- Đã nộp hồ sơ theo học bậc Thạc sỹ/Tiến sỹ nghiên cứu hoặc đang theo học chương trình nghiên cứu tại Đại học Melbourne.
- Chưa tiến hành nghiên cứu cấp độ tương đương hoặc cao hơn đối với ngành mà học bổng trao thưởng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/05 và 31/10 hàng năm

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần hoàn thành Hồ sơ ứng tuyển chương trình nghiên cứu sau Đại học và Học bổng. Trường sẽ đánh giá phân loại hồ sơ theo quy trình liên tục, cơ bản như sau:
- Hồ sơ nộp trước 31/10 (Đợt 1) sẽ được hoàn thiện đánh giá vào ngày 15 /02 năm tiếp theo, và
- Hồ sơ nộp trước 31/05 (Đợt 2) sẽ được hoàn thiện đánh giá vào ngày 31/07
Ứng viên cần truy cập trang web chính thức của trường để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng.

Xem thêm thông tin: