Mạng lưới các trường đại học ASEAN Châu Âu (ASEA-UNINET) dành tặng Chương trình tài trợ nghiên cứu của trường cho sinh viên Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

ASEAN-UNINET

Mục đích của chương trình là giúp đỡ sinh viên đã tốt nghiệp, Sau đại học, Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ muốn theo đuổi chương trình nghiên cứu.

comm-PLAN_STARTING_01

Mạng lưới đại học ASEAN châu Âu (ASEA-UNINET) là mạng lưới đại học, bao gồm đại học châu Âu và Đông Nam Á. Được thành lập bởi những đại học Áo, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam với mục đích không ngừng quảng bá chủ nghĩa quốc tế của giáo dục và nghiên cứu.

Bậc học: Chương trình nghiên cứu sau đại học

Ngành học:

 • Khoa học Tự nhiên
 • Khoa học Kỹ thuật
 • Y dược
 • Khoa học Sức khỏe
 • Khoa học Nông nghiệp
 • Khoa học Xã hội
 • Khoa học Nhân văn
 • Nghệ thuật

Đối tượng: Sinh viên thuộc quốc tịch Indonesia, Thái Lan và Việt Nam

Giá trị học bổng: Đây chỉ là khoản trợ cấp bổ sung, vẫn có các khoản yêu cầu chi trả tự túc.

 • Mức trợ cấp hàng tháng
  • Cho sinh viên đã tốt nghiệp, sau đại học: 1.050 EUR.
  • Cho ứng viên sau Tiến sĩ: 1.150 EUR.
 • Chỗ ở, bảo hiểm
 • Ứng viên có học bổng OeAD có thể đặt chỗ ở (ký túc xá hoặc căn hộ) với văn phòng OeAD Housing. Chi phí hàng tháng là:
  • Tiền thuê hàng tháng: 220-480 EUR (tùy thuộc vào tiện ích)
  • Lệ phí hành chính hàng tháng: 18 EUR.
 • Ứng viên có học bổng OeAD cần phải có bảo hiểm y tế được chấp nhận bởi chính quyền Áo trong suốt thời gian ở Áo. OeAD có thể giúp bạn mua bảo hiểm. Chi phí hàng tháng có thể thay đổi, bạn nên tính từ 55-200 EUR (tùy theo tuổi, loại học bổng và tình trạng sức khỏe).
 • Ứng viên có học bổng phải tự chi trả chi phí ăn ở và bảo hiểm
 • Ứng viên có học bổng được miễn học phí.
 • Ứng viên có học bổng từ các nước phát triển ngoài châu Âu cũng sẽ được nhận trợ cấp chi phí đi lại tối đa 730 EUR.

Số lượng: Không rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Áo.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải là sinh viên đã tốt nghiệp, sau đại học, Tiến sĩ hoặc sau Tiến sĩ.
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Ứng viên phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Đức tốt.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/03/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Những tài liệu sau phải được tải lên Đơn xin nhập học online:

 • Đề cương nghiên cứu (5-10 trang): Đề cương của ứng viên cho một dự án nghiên cứu sáng tạo nên tập trung vào các câu hỏi nghiên cứu cụ thể và có mô tả rõ ràng và chi tiết về các hướng dẫn và mục tiêu nghiên cứu cũng như cách tiếp cận phương pháp luận. Bài nên bao gồm:
  • Mô tả vấn đề rõ ràng.
  • Kết quả mong đợi.
  • Phương pháp luận (thiết kế nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu).
  • Đánh giá tài liệu (bao gồm tài liệu tham khảo).
  • Danh sách các ấn phẩm của ứng viên (nếu có) hoặc trình độ để thực hiện nghiên cứu].
 • Thư đồng ý của người giám sát của trường đại học tại Áo.
 • Hai thư giới thiệu của hai giảng viên đại học. Những thư giới thiệu này không có mẫu đơn cụ thể; tuy nhiên, phải ghi tên, ngày, chữ ký của người giới thiệu ứng viên cũng như đóng dấu của trường đại học/khoa và không được quá sáu tháng vào thời điểm nộp đơn.
 • Bản scan hộ chiếu (trang có tên và hình).
 • Bản scan tất cả chứng chỉ tốt nghiệp đại học và bản dịch tiếng Đức hoặc tiếng Anh.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.