ba3f73f6-20e7-11e7-92c2-2e995a9a3302

Tổ chức về công nghiệp du lịch New Zealand Trust & Đại học Lincoln đã đồng ý  đồng cấp học bổng tiến sĩ  tại Đại học Lincoln thuộc khoa du lịch, thể thao và xã hội. Học bổng có sẵn cho sinh viên quốc tế & công dân New Zealand hoặc  sinh viên thường trú.

Học bổng nhằm mục đích hỗ trợ nghiên cứu, cung cấp hiểu biết về mặt lý thuyết giấy phép xã hội trong ngành du lịch ở New Zealand.

Đại học Lincoln là một trường đại học tại New Zealand, được thành lập vào năm 1900 khi Đại học Lincoln, ở Canterbury được thành lập như một trường tư thục của Đại học Canterbury.

Bậc học: Học bổng có sẵn theo chương trình Tiến sĩ  Đại học Lincoln.

Ngành học: Học bổng được trao nhằm nghiên cứu tiến sĩ thuộc khoa Du lịch, thể thao và xã hội.

Giá trị học Bổng:Học bổng sẽ trao $25,500 mỗi năm cho 3 năm học, cộng với số tiền tương tự cho  học phí sinh viên New Zealand ( hiện tại là $7300) mỗi năm đối với bằng nghiên cứu Tiến sĩ Triết học Đại học Lincoln cùng thời gian. Học phí được thanh toán thường niên bằng tín dụng tới tài khoản lệ phí học bổng. Quỹ hoạt động hạn chế cũng được cấp.

Số lượng: 1

Đối tượng: Công dân New Zealand và sinh viên quốc tế.

Học bổng có giá trị tại New Zealand.

Yêu cầu:

Điều kiện đầu vào: ứng viên cần đáp ứng những điều kiện sau:

  • Học bổng mở cho các ứng viên đã trúng tuyển vào chương trình học toàn thời gian bậc Tiến sĩ Triết học Đại học Lincoln.
  • Chủ đề tốt nghiệp thích hợp với các ngành khoa học xã hội ( xã hội học, triết học, nhân chủng học, địa lý con người) lưu ý các đơn ứng tuyển từ các yêu cầu khác, hoặc các lĩnh vực liên ngành ( ví dụ du lịch) cũng sẽ được cân nhắc xem xét.
  • Các ứng viên cần chứng minh thành tích học tập đáng kể với mục đích của học bổng, đạt A- / GPA 7 hoặc tốt hơn trình độ trước đây, luận văn hoặc luận án.
  • Ứng viên có thể là công dân New Zealand, những dân cư thường trú hoặc sinh viên quốc tế. Trong trường hợp đặc biệt quyết định ưu tiên sẽ được trao cho Công dân / Cư dân New Zealand.
  • Yêu cầu ngoại ngữ: Các ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh phải chứng minh được khả năng tiếng Anh bằng điểm số đạt yêu cầu từ bài kiểm tra ngoại ngữ tiếng Anh (TOEFL).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 11/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Vui lòng đọc quy định đính kèm, sau đó hoàn tất và gửi lại mẫu đơn, gửi các tệp đính kèm cần thiết.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: