LMU

Trung tâm NanoScience (CeNS) đang mời ứng viên tham gia học bổng giao lưu ngắn hạn và cho các vị trí nghiên cứu bậc tiến sĩ và sau tiến sĩ. Học bổng dành cho nhứng ứng viên bậc tiến sĩ và sau tiến sĩ có quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu đa ngành và muốn tham gia mạng lưới nhà khoa học nano của trung tâm.

Center for NanoScience được thành lập vào năm 1998 tại Đại học Ludwig-Maximilians (LMU) ở Munich như một trong những trung tâm khoa học về nano đầu tiên trên thế giới. Ngày nay, CeNS liên kết công trình của hơn 100 nhà khoa học cấp cao và cấp cơ sở  cũng như 260 nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ. Thành viên CeNS chia sẻ những kiến thức học thuật sâu rộng về vật lý, hóa học, sinh học, y dược và y học để thúc đẩy sự phát triển trong ngành khoa học nano và khoa học sinh học nano.

Ứng viên với tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về khả năng thành thạo tiếng Anh được yêu cầu bởi nhà trường

Bậc học: Học bổng nghiên cứu chương trình bậc tiến sĩ và sau tiến sĩ. 3 học bổng ngắn hạn được trao lên tới 6 tháng bởi SFB1032 “Nanoagents”

Ngành học: dự án nghiên cứu bậc tiến sĩ và sau tiến sĩ:

Lý sinh:

 1. Vị trí nghiên cứu bậc tiến sĩ  Nghiên cứu phân tử đơn chức năng của Protein

Giáo sư - tiến sĩ Matthias Rief, Khoa Vật lý, Đại học Công Nghệ Munich

 1. Vị trí nghiên cứu bậc tiến sĩ và sau tiến sĩ: Sự ra đời của quá trình nhân đôi thời sơ khai

Giáo sư - tiến sĩ Dieter Braun, Khoa Vật lý, LMU Munich

 1. Vị trí nghiên cứu bậc sau tiến sĩ: Nghiên cứu cơ học về phân tử đơn bám dính tế bào

Giáo sư - tiến sĩ Matthias Rief, Khoa Vật lý, Đại học Công Nghệ Munich

Vật lý học nanomaterials:

 1. Vị trí nghiên cứu tiến sĩ: Phương pháp tự lắp ráp phức hợp thu hoạch ánh sáng
  Giáo sư - tiến sĩ Tim Liedl, Khoa Vật lý, LMU Munich
 2. Vị trí nghiên cứu tiến sĩ: Cấu trúc tinh thể Halogen dựa trên công nghệ Nanocrystal và Laze
  Giáo sư - tiến sĩ Alexander Urban, Khoa Vật lý, LMU Munich
 3. Vị trí nghiên cứu tiến sĩ và sau tiến sĩ: Cấu trúc tinh thể và nhiễu xạ tia X
  Giáo sư - sau tiến sĩ Bert Nickel, Khoa Vật lý, LMU Munich
 4. Vị trí nghiên cứu sau tiến sĩ: Tinh thể quang tử
  Giáo sư - tiến sĩ Tim Liedl, Khoa Vật lý, LMU Munich
 5. Vị trí nghiên cứu sau tiến sĩ : Quang bào hữu cơ
  Giáo sư - tiến sĩ Tim Liedl, Khoa Vật lý, LMU Munich

Học bổng ngắn hạn SFB1032

 1. Sử dụng phương pháp huỳnh quang tiên tiến để nghiên cứu sự tạo thành và mưng mủ HIV

Giáo sư - tiến sĩ Don lamb, Khoa Hóa học, LMU Munich

 1. Hóa hữu cơ tổng hợp

Tiến sĩ Oliver Thorn-Seshold, Khoa Dược, LMU Munich

 1. Hệ thống tự tái tạo trong ống nghiệm
  Tiến sĩ Petra Schwille, MPI Khoa Hóa sinh

Giá trị học bổng: học bổng bao gồm tiền trợ cấp hàng tháng 1365 EUR. Tiền học phí sẽ không được tính.

Quốc tịch: vị trí nghiên cứu bậc tiến sĩ và sau tiến sĩ dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng ngắn hạn chỉ dành cho ứng viên không phải người Đức.

Số lượng học bổng: 3 học bổng ngắn hạn đến tận 6 tháng sẽ được trao bởi SFB1032 “Nanoagents”.

Học bổng có thể được nhận tại Đức

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đạt được các yêu cầu sau:

Cho vị trí nghiên cứu tiến sĩ:

 • Có 1 bằng Cử nhân hoặc tương đương trong lĩnh vực vật lý, hóa học hoặc khoa học đời sống
 • Chuẩn bị cho 1 bằng Thạc sĩ trong 1 trong những lĩnh vực được nêu trên sẽ được hoàn thành không muộn hơn 2 tháng trước khi bắt đầu dự án HOẶC sở hữu 1 bằng Thạc sĩ hoặc tương đương
 • Điểm số xuất sắc
 • Thành thạo trong sử dụng Tiếng Anh
 • Động lực khoa học mạnh mẽ
 • Mối quan tâm sâu sắc đến nghiên cứu liên ngành

Cho vị trí nghiên cứu sau tiến sĩ:

 • Sở hứu hoặc chuẩn bị bằng tiến sĩ hoặc tiến sĩ khoa học tự nhiên trong lĩnh vực liên quan
 • Ấn phẩm chất lượng cao
 • Động lực khoa học mạnh mẽ
 • Mối quan tâm sâu sắc đến nghiên cứu liên ngành

Học bổng ngắn hạn SFB1032

Bằng Thạc sĩ trong môn học liên quan tại thời điểm bắt đầu dự án. Học bổng không được trao cho người mang quốc tịch Đức. Học bổng bao gồm tiền trợ cấp hàng tháng 1365 EUR. Tiền học phí sẽ không được tính.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 10/02/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Tất cả ứng viên phải đăng ký qua đơn ứng tuyển trực tuyến của LMU GraduateCenter. Mọi hình thức ứng tuyển khác đều không được chấp nhận

Đăng ký

Để ứng tuyển trực tuyến, ứng viên phải đăng ký trước. Sau đó ứng viên sẽ có thể nhập đơn ứng tuyển

Dự án nghiên cứu bậc tiến sĩ và sau tiến sĩ

Trong đơn ứng tuyển, ứng viên phải chọn 1 dự án PhD hoặc Postdoc mà mình quan tâm. Ứng viên có thể chọn dự án thứ 2, dự án thay thế. Các dự án được liệt kê trên trang chủ

Thư giới thiệu

Ứng viên được yêu cầu 2 lá thư giới thiệu để ứng tuyển.  Công cụ ứng tuyển trực tuyến sẽ gửi một email đến người giới thiệu của ứng viên. Họ sẽ được yêu cầu điền vào đơn đánh giá trực tuyến. Tất cả thư giới thiệu phải được gửi trước 13/2/2019

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: