Berlin, Brandenburg gate, Germany

Berlin, Brandenburg gate, Germany

Viện Quản lí Công nghệ phía Bắc (NIT) và VDI nachrichten trao các phần học bổng một phần trị giá € 7,000 hỗ trợ sinh viên theo học chương trình MBA ngành quản lí công nghệ

Viện Quản lí Công nghệ phía Bắc là trường kinh doanh quốc tế, nằm tại Hamburg, Đức. Trường được thành lập năm 1998 với vai trò là đối tác công-tư của trường Đại học Công nghệ Hamburg và các công ty tài trợ

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Quản lí Công nghệ

Đối tượng: Sinh viên tất cả mọi quốc tịch đều được khuyến khích nộp đơn

Giá trị học bổng: € 7,000

Học bổng có thể được nhận tại Đức

Yêu cầu:

  • Đã có bằng Cử nhân Kĩ thuật (như Kĩ thuật điện hoặc Kĩ thuật xây dựng)
  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng trong giảng dạy, sinh viên được yêu cầu phải học thêm một ngôn ngữ khác
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành
  • Có thành tích học tập và những cống hiến nổi bật cho lĩnh vực kĩ thuật (như đào tạo các kĩ sư trẻ) hoặc có tầm ảnh hưởng đến quá trình nhập học đại chúng

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/07/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Các kĩ sư có nguyện vọng nộp đơn cho chương trình học bổng cần có thành tích Cử nhân tốt, thể hiện tố chất phù hợp của bản thân thông qua thư bày tỏ nguyện vọng cũng như thuyết phục được hội đồng bình chọn về thành tích học tập và năng lực xã hội của mình thông qua buổi phỏng vấn

Chương trình bắt đầu vào tháng 10 hằng năm

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng chi tiết và phương thức ứng tuyển tại Đây