SICAULOGOĐại học Nông Nghiệp Tứ Xuyên (SAU) đang cung cấp học bổng dành  cho ứng viên quốc tế xuất sắc  nộp đơn xin nhập học hoặc đang theo học chương trình Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ của Đại học Nông Nghiệp Tứ Xuyên  năm 2018.

Học bổng được thành lập bởi Đại học Nông Nghiệp Tứ Xuyên từ năm 2015 nhằm thu hút và khuyến khích nhiều sinh viên quốc tếxuất sắc đến học và nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên.

Sichuan Agricultural University1

Đại học Nông Nghiệp Tứ Xuyên là một trường đại học nằm ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, và là một phần của "Dự án 211" chuyên về công nghệ sinh học và khoa học nông nghiệp, cũng như cấp các bằng về khoa học vật lý, kỹ thuật, quản lý, thú y, nghệ thuật tự do, sư phạm và luật pháp.

Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Ngành học:  Tất cả các ngành có chươn trình đào tạo tại trường.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Giá trị học bổng:

 • Miễn học phí (26,000 nhân dân tệ/năm cho sinh viên tiến sĩ, 20,000 nhân dân tệ/năm đối với sinh viên thạc sỹ, 16,000 nhân dân tệ/năm cho sinh viên đại học);
 • Trợ cấp sinh hoạt là 2.000 nhân dân tệ/tháng cho sinh viên tiến sĩ, 1,700 nhân dân tệ/tháng cho sinh viên cao học, 1,400 nhân dân tệ/tháng cho sinh viên đại học.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận  ở Trung Quốc.

Yêu cầu:

 • Ứng viên không phải là công dân Trung Quốc, có sức khỏe mạnh và thân thiện với Trung Quốc.
 • Ứng viên có kết quả học tập tốt.
 • Ứng viên không nhận học bổng khác do chính phủ Trung Quốc cấp.
 • Trình độ học vấn và độ tuổi:
  • Ứng viên chương trình cử nhân phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và dưới 30 tuổi;
  • Ứng viên chương trình thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi;
  • Ứng viên chương trình tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ và dưới 40 tuổi;
 • Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, ứng viên phải chứng tỏ rằng kỹ năng tiếng Anh có thể đáp ứng được yêu cầu học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Ứng viên vào Trang Tuyển sinh của Văn phòng Quốc tế SAU và đọc kĩ Thông tin Nhập học.
 • Nộp đơn xin học bổng trực tuyến, tải lên mẫu đơn và các tài liệu khác theo yêu cầu và gửi hồ sơ đến Văn phòng Quốc tế sau khi tất cả các thông tin được xác minh. (địa chỉ thư điện tử được đính kèm trong mục Thông tin Liên hệ).
 • Hoàn thành đơn đăng kí trực tuyến trên website của Văn phòng Sinh viên Quốc tế (ISO), Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên. In và ký tên vào hai bản sao của mẫu đơn sau khi tất cả các thông tin đã được xác minh.
 • Đơn xin học bổng phải được nộp cùng với các tài liệu khác đến Văn phòng Sinh viên Quốc tế (ISO), Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên, bằng bưu điện hoặc trực tiếp (xem thông tin liên lạc).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và phương thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: