Universitas-Negeri-Yogyakarta-logo

Đại học Công lập Yogyakarta hiện đang cung cấp 93 suất học bổng cho các ứng viên theo tiêu chuẩn, đối với bậc  Đại học và Sau đại học năm 2018-2019.

Đại học Công lập Yogyakarta là trường Đại học công thành lập năm 1964 tại Yogyakarta, Indonesia.

Yogyakarta State University1

Bậc học: Đại học và Sau đại học.

Ngành học: Các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Miễn giảm học phí và phí sinh hoạt.

Số lượng học bổng: 93.

Học bổng có thể nhận ở Indonesia.

Yêu cầu:

  • Có bằng Trung học phổ thông;
  • Có bằng Cử nhân;
  • Có bằng Thạc sĩ;
  • Hoàn thành đơn đăng ký và các tài liệu khác theo yêu cầu;
  • Có tình trạng sức khỏe tốt từ kết quả  y tế chính thức công nhận bởi bác sỹ y khoa có thẩm quyền;
  • Ứng viên có tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ cần chứng tỏ trình độ tiếng Anh đủ để hoàn thành tốt việc học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

04/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên ứng tuyển theo phương thức ứng tuyển trực tuyến.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: