Đại học Hokkaido mở đơn đăng kí Học bổng MEXT e3 cho năm học 2018-2019. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo học chuyên ngành Tiếng Anh Kĩ thuật ( Engineering English Programme) (e3).

Đại học Hokkaido là  trường đại học quốc gia Nhật Bản ở Sapporo, Hokkaido, trực thuộc Đại học Hoàng gia, được thành lập để trở thành trung tâm học tập, nghiên cứu tốt nhất của quốc gia.

hokkaido

Bậc học: Chương trình Tiếng Anh Kĩ thuật (e3).

Ngành học: Các ngành do trường đào tạo.

Giá trị học bổng: Sinh viên được cấp một khoản 144,000 yen (Sinh viên chính quy bậc Thạc sĩ), hoặc 145.000 yen (sinh viên bậc Tiến sĩ). Ngoài ra ra, sinh viên được cấp 3000 yen trong học kì mùa đông. Tuy nhiên, số tiền trợ cấp có thể thay đổi tuỳ theo ngân sách hàng năm của chính phủ Nhật Bản. Sinh viên sẽ được cung cấp vé từ sân bay quốc tế gần nhất ở nước mình tới sân bay quốc tế được chỉ định ở Nhật Bản và trả lại vé khi hoàn thành chương trình học.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Nhật Bản.

Yêu cầu:

 • Học bổng có giới hạn độ tuổi. Ứng viên nộp đơn vào 10/2018 phải  sinh vào hoặc sau 02/04/1982.
 • Ứng viênlà công dân quốc gia có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản.
 • Ứng viên cư trú tại Nhật Bản không đủ điều kiện nộp đơn.
 • Ứng viên có thành tích học tập xuất sắc với thứ hạng cao trong lớp/khối của mình.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/11/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên gửi hồ sơ và đơn đăng kí đến Văn phòng xét học bổng qua đường bưu điện trước hạn chót. Đơn bao gồm:

 • Đơn xin Học bổng e3

Vui lòng ghi tên của 2 phòng thí nghiệm ứng viên quan tâm. Nếu ứng viên xem xét khả năng nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm khác xin vui lòng đánh dấu vào "Tôi đồng ý được xem xét để được chấp nhận bởi người giám sát / phòng thí nghiệm khác." Nếu ứng viên vẫn có nguyện cọng đăng kí học nếu không nhận được học bổng MEXT e3, hãy kiểm tra lại hộp thư và thông báo cho văn phòng của trường về các chi tiết: ngày ghi danh mong muốn, kế hoạch tài chính...

 • Đề xuất nghiên cứu

Ứng viên cần chuẩn bị tốt  các đề xuất nghiên cứu. Nếu ứng viên nộp đơn xin  vào hai phòng thí nghiệm với phạm vi nghiên cứu khác nhau, vui lòng chuẩn bị hai đề xuất. Vui lòng sử dụng định dạng và làm theo hướng dẫn của trường.

 • Bảng điểm 

Ứng viên có thể gửi bảng điểm chính thức hoặc bản sao có công chứng cho các chương trình Đại học hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp Đại học (Cử nhân, Thạc sỹ). Nếu ứng viên vẫn đang đi học, bảng điểm nên bao gồm các bản mới nhất có sẵn vào thời điểm nộp đơn.

 • Bằng tốt nghiệp 

Ứng viên có thể gửi bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng của từng chương trình Đại học hoặc bằng tốt nghiệp bản chính. Nếu ứng viên đang  đi học, vui lòng chuẩn bị giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc giấy chứng nhận cho biết ngày dự kiến hoàn thành khóa học.

 • 2 thư giới thiệu

Một trong hai bức thư được viết bởi người giám sát của ứng viên trong trường vừa tốt nghiệp / dự kiến sẽ tốt nghiệp. Ứng viên có thể sử dụng định dạng được cung cấp bởi e3 hoặc bất kỳ định dạng nào khác. Hãy tuân thủ số lượng từ tối đa cho mỗi phần khi chuẩn bị thư.

 • Điểm thi tiếng Anh hoặc các chứng chỉ do trường Đại học của ứng viên cấp
 • Tóm tắt luận văn tốt nghiệp Cử nhân / Thạc sĩ hoặc mô tả dự án tốt nghiệp

Ứng viên phải đảm bảo các nội dung sau: Loại đề tài, tiêu đề, ngày nộp bài (hoặc thời hạn nộp bài nếu vẫn đang theo học), tên và tên của người giám sát / cố vấn dự án.

 • Tóm tắt các báo cáo đã xuất bản (nếu có), nên chỉ rõ các thông tin xuất bản.
 • Chứng chỉ xếp hạng

Ứng viễn cũng cần nộp bằng chứng cho thấy so sánh điểm GPA của mình với điểm GPA của các sinh viên khác trong lớp /khối, ví dụ: 2 / 30, 10 / 321.

 • Bản sao hộ chiếu có hình ảnh và quốc tịch của ứng viên.

Xem thêm thông tin:

Xem chi tiết thông tin học bổng và phương thức ứng tuyển tại đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: