University of Stirling

Đại học Stirling hân hạnh trao học bổng MBA doanh nghiệp xã hội cho ứng viên xuất sắc (sinh viên quốc tế) với hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc

Học bổng MBA doanh nghiệp xã hội được trao cho ứng viên có thể mô tả được những thành tựu trước đó đã đtạ được và những thành công trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội, khu vực thứ 3 hoặc tổ chức từ thiện

Stirling là trường đại học quốc tế chào đón thế giới với sự hiếu khách của người Ai-len. Trường cung cấp các sinh viên cơ hội trải nghiệm đáng quý qua chương trình học nước ngoài và họ chuẩn bị cho sinh viên trở thành công dân toàn cầu trong thời đại kết nối hiện nay

  • Bậc học: học bổng dành cho sinh viên sau tốt nghiệp
  • Môn học: học bổng dành cho bất kỳ chuyên ngành được nhà trường đưa ra
  • Giá trị học bổng: 10.000 bảng Anh học phí
  • Quốc tịch: toàn cầu
  • Số lượng học bổng: không xác định
  • Học bổng có thể được nhận tại Vương Quốc Anh

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: để ứng tuyển cho học bổng này ứng viên cần phải đạt được những yêu cầu sau

Ứng viên phải mô tả được những thành tựu nổi bật trước đó đã đạt được và những thành công trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội, khu vực thứ 3 hoặc tổ chức từ thiện

Ứng viên phải nhận được lời đề nghị (có điều kiện hoặc vô điều kiên) cho 1 vị trí trong khóa học toàn thời gian của nhà trường vào tháng 9/2019

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/4/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn ứng tuyển bao gồm 1 bài trình bày 700 từ đưa ra lý do tại sao học bổng sẽ giúp ứng viên, và mục tiêu nghề nghiệp, mục tiêu học vấn trong 5 năm sau khi tốt nghiệp MBA là gì

Cách thức: ứng viên phải nộp đơn ứng tuyển riêng qua link sau đây: https://www.stir.ac.uk/media/stirling/scholarships/management/documents/stirling-management-school-scholarship-application-form.pdf

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: