Sharing is, indeed, sexy!

ce0ac1d9-1eab-4035-a376-7656326ccc2a-istock-583977208

Đại học Vrịe Brussel hiện có chương trình học bổng Master Mind được cấp bởi chính phủ Flemish nhằm mục đích phát triển giáo dục đại học quốc tế tại Flemish

Học bổng mở cho tất cả các ứng viên quốc tế hiện đang đăng ký tại Tổ chức giáo dục đại học Flemish. VUB cần trước một ứng viên có thể dăng ký học bổng với tối thiểu CGPA ( điểm trung bình tích lũy) 3/4

Đại học tự do Brussel là một trường đại học định hướng quốc tế tại Brussels, trái tim của Châu Âu. VUB đã giúp một phần không nhỏ xây dựng xã hội tốt đẹp hơn như một trường đại học sáng tạo, tìm hiểu miễn phí và tư duy phản biện.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Cử nhân
 • Ngành học: Học bổng dành cho chương trình Cử nhân hoặc bằng dưới đại học
 • Giá trị học bổng: Học phí
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại Bỉ

Yêu cầu:

Điều kiện đầu vào:

 • Tất cả các ứng viên quốc tế, ngoại trừ các sinh viên đã tốt nghiệp và những sinh viên hiện đang đăng ký học tại Tổ chức giáo dục đại học Flemish
 • Các ứng viên phải có tối thiểu CGPA ¾.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/3/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức đăng ký:

Để đăng ký học bổng, ứng viên cần đăng ký một đia điểm tại VUB và nhận được một lá thư chấp nhận chính thức do Văn phòng Quản lý Sinh viên và Giáo dục VUB cấp, trước khi ứng viên có thể nộp đơn xin học bổng.

 • Cách thức đăng ký: Ứng viên trước hết nên nộp đơn xin ứng tuyển học bổng trực tuyến.
 • Đảm bảo tất cả các tài liệu ứng viên cần nộp
 • Văn phòng Quản lý Sinh viên sẽ sẽ sàng lọc đơn của ứng viên và kết hợp với các bộ phận liên quan trong VUB để phê duyệt về mặt học thuật cho đơn ứng tuyển của ứng viên.
 • Bước cuối cùng là kiểm tra chính thức đơn ứng tuyển của ứng viên sau đó ứng viên sẽ biết kết quả.
 • Ứng viên sẽ nộp đơn ứng tuyển thông qua đường link dưới đây:

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây