Uni-Dundee logo

Đại học Dundee  cung cấp học bổng Marie Sklodowska-Curie Individual dành cho ứng viên quốc tế  nhằm tập trung tới mục tiêu cốt lõi là thay đổi cuộc sống của con người trên đất nước và trên toàn cầu.

Dundee_University

Đại học Dundee là trường đại học nghiên cứu công nằm tại thành phố và thị trấn hoàng gia Dundee, bờ đông vùng Lowland, trung tâm của Scotland. 

Bậc học: Nghiên cứu.

Ngành học: Chiến lược tập trung vào 4 chủ đề liên ngành:

 • Understanding and improving health and wellbeing (Hiểu biết, cải thiện sức khỏe và hạnh phúc).
 • Life-enhancing creativity and design (Thiết kế và sáng tạo nâng cao cuộc sống).
 • Innovating technological solutions to tomorrow’s problems (Đổi mới giải pháp công nghệ cho các vấn đề tương lai).
 • Promoting social change to enhance diversity, justice, and socio-economic prosperity (Thúc đẩy sự thay đổi xã hội nhằm tăng cường sự đa dạng, công bằng và thịnh vượng trong kinh tế-xã hội).

Các chủ đề này tập trung toàn bộ mục tiêu hướng đến của trường đại học và là 1 phần quan trọng trong nghiên cứu mà trường thực hiện.

Giá trị học bổng: Học bổng tài trợ cho việc nghiên cứu toàn thời gian trong 12-24 tháng, gồm:

 • Trợ cấp sinh hoạt + di chuyển gia đình với các nghiên cứu sinh có vợ/chồng hoặc con nhỏ.
 • Phí nghiên cứu, đào tạo và hệ thống mạng.
 • Phí quản lý và phí gián tiếp.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở  Anh.

Yêu cầu:

 • Ứng viên cần có bằng Tiến sĩ (hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương).
 • Ứng viên cần không sinh sống hoặc làm việc tại Anh trong hơn 12 tháng trong vòng 3 năm trở lại đây, tính đến ngày đóng đơn.
 • Ứng viên các nước ngoài cần đáp ứng yêu cầu cụ thể về tiếng Anh nhằm đảm bảo việc nghiên cứu tại trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Vòng đơn 2018 mở vào 12/04/2018 và đóng vào 12/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Quy trình đơn được đảm bảo đơn giản, minh bạch nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho ứng viên. Ứng viên cần nộp mẫu đơn đăng ký hoàn chỉnh cùng bản sao CV tới MSCA-at-dundee.ac.uk đến trước thứ 3, 31/07/2018.
 • Trong mẫu đơn đăng ký ứng viên cần phác thảo dự án đề xuất, cho thấy sự phù hợp của dự án với chiến lược của trường và người giám sát của ứng viên.
 • Sau khi nhận được, các đơn sẽ được được đánh giá nội bộ và ứng viên sẽ được thông báo về kết quả. Nếu trúng tuyển, ứng viên sau đó sẽ làm việc với người giám sát để hoàn thiệu đơn đăng ký MSCA đầy đủ. Ứng viên và người giám sát sẽ nhận được sự hướng dẫn từ Nhóm phát triển đề án Châu Âu thông qua quy trình đơn nhằm tạo cơ hội thành công lớn nhất cho ứng viên.
 • Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: