University of Oxford logo

Khoa Thần học và Tôn giáo thuộc đại học Oxford hiện đang cung cấp chương trình học bổng Marie Curie International Fellowships cho mùa thu  năm 2019. Ứng viên quốc tế có thể ứng tuyển chương trình này.

Chương trình dành cho các nhà nghiên cứu "mong muốn phát triển sự nghiệp thông qua các công việc ở nước ngoài".

oxford

Thần học là một trong những khoa lâu đời nhất tại đại học Oxford. Một trong những bài giảng đầu tiên của Oxford thuộc về khoa Thần học vào hơn 800 năm trước.

Bậc học: Nghiên cứu.

Ngành học: Khoa Thần học và Tôn giáo, Đại học Oxford.

Giá trị học bổng: Chi phí ăn ở, đi lại và chi phí cho gia đình trong 1 đến 2 năm.

Quốc tịch: Ứng viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Anh Quốc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Nghiên cứu sinh có học vị Tiến sĩ với ít nhất 4 năm nghiên cứu toàn thời gian tính đến ngày hết hạn ứng tuyển. Ứng viên không được sống hoặc làm việc tại Anh quá 12 tháng trong 3 năm tính đến ngày kết thúc đợt tuyển.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên đến từ các nước không nói tiếng Anh cần cung cấp các văn bằng, chứng chỉ chứng minh khả năng phù hợp với chương trình nghiên cứu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đợt ứng tuyển tiếp theo sẽ kết thúc vào ngày 12/09/2018. Để phục vụ cho việc xem xét, đánh giá và hỗ trợ việc ứng tuyển, nhà trường yêu cầu ứng viên nộp các giấy tờ sau trước 12h trưa, thứ Ba ngày 31/07/2018.

  1. Giấy xác nhận tư cách lưu trú (xác nhận kinh nghiệm nghiên cứu và đã đáp ứng các yêu cầu về chỗ ở).
  2. Tên của cố vấn khoa. Ứng viên yêu cầu cố vấn viết thư giới thiệu và xác nhận đồng ý.
  3. CV chi tiết.
  4. 1 đề cương nghiên cứu không quá 2 trang, liệt kê rõ những điều sau:
  • Lời giới thiệu, bối cảnh nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và tổng quan nghiên cứu.
  • Phương pháp nghiên cứu: nhấn mạnh dạng nghiên cứu/các hoạt động nghiên cứu đột phá.
  • Nghiên cứu đảm bảo trung thực và có những khía cạnh mới: giải thích những đóng góp của đề tài trong lĩnh vực liên quan. Mô tả những khái niệm, phương pháp hoặc cách tiếp cận mới sẽ được tiến hành.
  • Tính liên ngành (nếu có liên quan).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: