poland10_0

Nếu ứng viên muốn tạo một cú hích trong sự nghiệp với bằng thạc sĩ, thì ứng viên có cơ hội may mắn để xin tài trợ. Cơ quan trao đổi học thuật quốc gia Ba Lan đang cung cấp chương trình Ignacy Lukasiewicz cho các chương trình thạc sĩ.

Quỹ này được thành lập cho sinh viên quốc tế có thành tích cao, những người muốn theo đuổi các khóa học sau đại học tại bất kỳ đại học nào ở Ba Lan.

Hiện tại, các nhiệm vụ cơ bản của Cơ quan trao đổi học thuật Ba Lan - Nawa, là khởi xướng và thực hiện các biện pháp hỗ trợ quá trình quốc tế hóa tại các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khoa học của Ba Lan. Nó chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phù hợp với quốc tế hóa.

Tại sao nên ứng tuyển cho chương trình này? Thông qua cơ hội này, các ứng viên có thể nhận được lợi ích của các chương trình cao học ở Ba Lan và hỗ trợ tài chính để theo đuổi nghề nghiệp trong mơ của họ. Nó sẽ giúp trao quyền cho các mục tiêu học tập và nghề nghiệp của ứng viên bằng cách loại bỏ các rào cản tài chính.

Quốc tịch: Công dân từ Angola, Colombia, Ethiopia, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Lebanon, Mexico, Myanmar, Nigeria, Palestine, Peru, Cộng hòa Nam Phi, Philippines, Senegal, Tanzania, Uganda, và Việt Nam có thể nộp đơn.

Bậc học: Thạc sĩ trong ngành kỹ thuật và khoa học.

Giá trị học bổng: học bổng sẽ gồm tiền trợ cấp hàng tháng và chi phí ăn ở và sinh hoạt.

Yêu cầu:

Tiêu chí: Để nộp đơn, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp hạng nhất tại quốc gia của họ không sớm hơn năm 2016 hoặc tại thời điểm nộp đơn cho Chương trình, là năm cuối cùng của chương trình học bậc nhất về kỹ thuật và kỹ thuật khoa học, khoa học nông nghiệp cũng như khoa học chính xác và tự nhiên. Năng lực ngôn ngữ của sinh viên phải được chứng nhận bằng một tài liệu được nêu trong phần 2.5 của các Quy định này.

Yêu cầu nhập học: Để được nhận bằng sau đại học, những người có nguyện vọng cần phải có bằng về kỹ thuật và khoa học và thông tin về điểm trung bình trong toàn bộ khóa học.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Người tham gia phải nộp chứng chỉ xác nhận ít nhất trình độ ngôn ngữ B2 bằng tiếng Anh..

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/08/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: Nếu ứng viên muốn nộp đơn cho giải thưởng giáo dục này, thì ứng viên bắt buộc phải nhập học trong chương trình cấp bằng sau đại học tại bất kỳ trường đại học nào ở Ba Lan. Sau khi đăng ký, ứng viên có thể gửi biểu mẫu điện tử qua hệ thống ICT của NAWA, có sẵn trên trang web https://programs.nawa.gov.pl/login

Tài liệu hỗ trợ: Người tìm kiếm sẽ được yêu cầu bản scan hộ chiếu hợp lệ có chứa một bức ảnh và xác nhận quốc tịch của Người nộp đơn, tuyên bố của ứng viên không phải là sinh viên của chương trình học cấp hai, một khuyến nghị bổ sung từ hội chứng nhận cấp học bổng NAWA, chứng chỉ y tế hiện tại và bảng điểm chính thức..

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây