Đại học Công nghệ Delft (TU DELFT) cung cấp các suất học bổng Justus & Louise van Efen nhằm hỗ trợ tài chính cho các sinh viên Thạc sĩ quốc tế xuất sắc muốn theo học tại trường.

TU DELFT

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình Thạc sĩ được đào tạo tại trường.

Bậc học: Thạc sĩ.

Số lượng học bổng: 3.

Giá trị học bổng: Học phí và sinh hoạt phí trong 2 năm.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận  ở Hà Lan.

Yêu cầu:

  • Sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc được nhận nhập học một trong các chương trình Thạc sĩ TU Delft;
  • Điểm GPA, bằng Cử nhận của một Đại học quốc tế được công nhận từ 80% trở lên trên thang điểm cao nhất .

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/12/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Để được đưa vào danh sách ứng viên cho học bổng, sinh viên cầu hoàn thiện hồ sơ đăng kí cho chương trình Thạc sĩ trước ngày 01/12/2017.
  • Ngoài các giấy tờ cần để đăng kí cho chương trình Thạc sĩ, ứng viên cần nộp đơn đăng kí học bổng theo mẫu (có sẵn từ ngày 01/10/2017) và trình bày rõ vì sao bạn mong muốn nhận được học bổng này.

Tải đơn đăng kí tại Đây.

Xem thêm thông tin:

xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng kí tại Đây