Helsinki

Thông qua Qũy học bổng Nokia, Học bổng Jorma Ollila được thành lập với mục đích hỗ trợ các tân Tiến sĩ vừa bảo vệ luận án thành công có cơ hội được phát triển kĩ năng cũng như cơ hội nghề nghiệp của mình trong lĩnh vực nghiên cứu. Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Học bổng được trao với mục đích hỗ trợ ứng viên tích lũy kiến thức và kĩ năng chuyên môn tại môi trường đào tạo quốc tế trong thời gian từ 1-3 năm.

Qũy học bổng Nokia tham gia vào việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển khoa học của Phần Lan cũng như nền giáo dục của Phần Lan trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và các chuyên ngành liên quan khác.

Đơn v cp hc bng: Qũy học bổng Nokia, Phần Lan

Đi tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này

Bậc học: Nghiên cứu

Ngành học: Phải phủ hợp với điều lệ của Nokia. Đặc biệt, dự án nghiên cứu nên:

  • Liên quan đến công nghệ thông tin và viễn thông - có thể bao gồm dự án nghiên cứu đa ngành, liên kết chặc chẽ những lĩnh vực có liên quan khác như khoa học xã hội, hành vi, kinh tế và dịch vụ với công nghệ thông tin và truyền thông.
  • Ủng hộ và thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu ở Phần Lan
  • Liên quan đến một trong những lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm sau:
    • Internet of things
    • Big data
    • Công nghệ nano

S lượng: Không rõ

Thi hn hc bng: Học bổng có giá trị trong suốt thời gian học.

Giá trị học bổng: Học bổng được trao bởi các quỹ tư nhân như Qũy học bổng Nokia sẽ được miễn thuế tương đương với số tiền hỗ trợ tối đa của chính phủ Phần Lan dành cho các nghệ sĩ (trong năm 2017 là khoảng 20309,40 euro). Đây cũng là giá trị học bổng tối đa của chương trình học bổng Jorma Ollila

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng được các yêu cầu sau: Học bổng Jorma Ollila được thành lập với mục đích hỗ trợ các tân Tiến sĩ vừa bảo vệ luận án thành công có cơ hội được phát triển kĩ năng cũng như cơ hội nghề nghiệp của mình trong lĩnh vực nghiên cứu. Vì vậy học bổng được trao với mục đích hỗ trợ ứng viên tích lũy kiến thức và kĩ năng chuyên môn tại môi trường đào tạo quốc tế trong thời gian từ 1-3 năm. Ngoài hỗ trợ về mặt tài chính, quỹ học bổng mới này cũng sẽ lựa chọn một số ứng viên nhất định để giúp đỡ về mặt cơ hội nghề nghiệp thông qua việc kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia có quan hệ hợp tác với Qũy học bổng Nokia.

Hạn chót nộp hồ sơ:

25/09/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ sau: https://www.aspicore-asp.net/nokiafoundation/

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng chính thức

Nhân tin học bổng qua Email: